24 czerwca 2004

Demonstracja pracowników ochrony zdrowia

Związek Powiatów Polskich 12 maja br. w Warszawie zorganizował demonstrację przeciwko sytuacji w ochronie zdrowia. Brali w niej udział również przedstawiciele związków zawodowych. Mówi Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Komisji Zdrowia NSZZ „Solidarność”:
Doświadczenia z licznych negocjacji ze stroną rządową utwierdzają nas w przekonaniu, że z rządem można rozmawiać tylko za pośrednictwem argumentów siłowych. Najlepszym przykładem jest tu dramatyczny protest kolegów z Porozumienia Zielonogórskiego z początku bieżącego roku. Teraz mamy swoistą powtórkę tej sytuacji – szpitale powiatowe nie są w stanie prowadzić działalności leczniczej, a ich dyrektorzy nie mogą wypełniać swoich zobowiązań wobec pracowników. Kierownictwa tych szpitali musiały podjąć decyzję o wypowiadaniu umów z NFZ. Mam nadzieję, że nie będzie konieczne zamykanie tych szpitali i odsyłanie pacjentów. Jeśli jednak NFZ i rząd nie zrealizują swoich zobowiązań wobec partnerów społecznych, dojdzie do tego. Wszystkie te sprawy powinny być załatwiane przy stole negocjacyjnym. Ale metoda perswazji i wyjaśnień nie trafia do urzędników państwowych, pozostaje nam ulica. Akcja protestacyjna z 12 maja umocniła środowisko. Stała się czytelnym sygnałem, że środowiska medyczne nie są same. Przyłączają się do nas przedstawiciele samorządów terytorialnych, które też odpowiadają za ochronę zdrowia jako organy założycielskie szpitali. Dla nas rozwiązanie problemu ustawy „203” jest probierzem uczciwości rządu.

mkr

Archiwum