28 czerwca 2004

Karta Lekarza

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie uruchomiła w ramach KARTY LEKARZA program zakupów preferencyjnych. Gwarantuje on naszej grupie zawodowej lepsze niż standardowe warunki zakupu i finansowania środków trwałych, w tym samochodów, sprzętu komputerowego i łączności oraz podstawowych urządzeń diagnostycznych. Warto wiedzieć, że wszystkie zakupy,
a także towarzyszące im formalności (np. kredytowe, leasingowe) możemy zrealizować w jednym miejscu w centrum Warszawy (Universus Business Center przy ul. Belwederskiej 20/22).
Wnioski o realizację zakupu na warunkach preferencyjnych w ramach programu KARTA LEKARZA można również otrzymać w siedzibie Izby lub wydrukować, korzystając ze . Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie, po uprzednim poświadczeniu przez pracowników Rejestru Lekarzy i Księgowości.

Koordynatorem programu z ramienia Izby jest istniejący w naszych strukturach Ośrodek Wspomagania Restrukturyzacji i Prywatyzacji w Służbie Zdrowia. W przypadku zainteresowania programem przewidywane jest sukcesywne rozszerzanie oferty produktów i usług objętych preferencjami cenowymi. Będzie ona na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej Izby oraz podawana
w kolejnych wydaniach naszego miesięcznika.

Archiwum