8 czerwca 2004

W radomskiej delegaturze

Odnowiona kardiologia

740 tys. zł kosztowała modernizacja Oddziału Kardiologicznego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Za pieniądze te utworzono m.in. Odcinek Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Prace remontowe trwały kilka miesięcy. – Modernizacja pomieszczeń pozwoliła na znaczącą poprawę warunków funkcjonowania placówki. Obecnie możemy leczyć pacjentów w estetycznych, funkcjonalnych salach, wyposażonych m.in. w klimatyzację, której brak był szczególnie odczuwalny w czasie upałów – poinformował dyrektor RSS Andrzej Cieślik.
W ramach remontu wymieniono m.in. instalację elektryczną, niskoprądową oraz instalację gazów medycznych. Jednak najważniejsze zmiany dotyczą rozbudowy kardiologii interwencyjnej. – Odcinek Intensywnej Opieki Kardiologicznej dysponuje obecnie 10 monitorowanymi łóżkami, przeznaczonymi dla pacjentów w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Możliwości leczenia interwencyjnego poszerza uruchomiona niedawno Pracownia Hemodynamiki, gdzie wykonywane są m.in. zabiegi koronografii i angioplastyki – podkreśla ordynator Oddziału Kardiologii RSS, dr Piotr Achremczyk. Po modernizacji oddział ten dysponuje 48 łóżkami.


Oddział Kardiologiczny RSS zyskał nowoczesne wyposażenie.

Kolejny SOR

Trzeci w regionie radomskim Szpitalny Oddział Ratownictwa powstanie w Kozienicach. Koszt utworzenia nowego oddziału wyniósł blisko 2,3 mln zł.

Starania o utworzenie SOR-u w Szpitalu Powiatowym w Kozienicach trwały od 2001 r. Jak poinformował dyrektor placówki Tadeusz Molenda, szpital został wówczas wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego do wykonywania zadań w zakresie ratownictwa medycznego. – Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację nowych zadań, lecz wielkość środków była zbyt mała, aby utworzyć oddział. Dzięki wsparciu samorządu powiatowego, samorządów gminnych i sponsorów zebraliśmy fundusze niezbędne do sfinansowania adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziału ratownictwa oraz na zakup sprzętu – powiedział dyrektor szpitala.
Według T. Molendy, kozienicki SOR spełnia ogólnopolskie standardy dla tego typu placówek i po dokonaniu odbioru technicznego może już zostać uruchomiony. – Problemem jednak jest wciąż brak kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a bez pieniędzy z NFZ cała inwestycja może dramatycznie pogorszyć sytuację szpitala – podkreśla dyrektor Molenda.


Pomieszczenia SOR są już prawie gotowe na przyjecie pacjentów.

Komunikaty
Radomskie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
organizuje spotkania dla członków i sympatyków stowarzyszenia. Spotkania mają charakter otwarty. Odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.30 w pomieszczeniach budynku przy ul. Prusa 6 (udostępnionym przez Kurię Diecezji Radomskiej). Osoby zainteresowane informacjami na temat Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich mogą kontaktować się z dr. Bogusławem Gierduszewskim, sekretarzem Terenowego Koła „Ziemia Radomska” KSLP (e-mail: bogie7@mp.pl).
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów zaprasza wszystkich lekarzy na posiedzenia, które odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca w siedzibie Delegatury.

Archiwum