5 lipca 2004

W radomskiej delegaturze

Kolumnę redaguje Mirosław WĄSIK

Jubileuszowy zjazd naukowy lekarzy

W dn. 28-29 maja br. w Radomiu odbył się X Zjazd Naukowy Lekarzy Ziemi Radomskiej.

Zdaniem prezesa radomskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr. n. med. Andrzeja Burskiego, konferencja była bardzo ważnym wydarzeniem naukowym dla środowiska lekarskiego. Stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy.
Wzięli w niej udział wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Prof. Andrzej Januszewicz wygłosił wykład na temat leczenia nadciśnienia tętniczego, prof. Jerzy Kruszewski – wykład nt. alergii, a prof. Kazimierz Sułek – referat poświęcony hematologii. Prof. Jan Tatoń przedstawił zagadnienia związane z leczeniem cukrzycy. Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski mówił o aktualności przysięgi Hipokratesa w XXI w.
W czasie spotkania prezes Andrzej Burski otrzymał odznaczenie „Bene Meritus”, przyznawane najbardziej zasłużonym lekarzom.
PTL w regionie radomskim skupia obecnie blisko 350 lekarzy.

Kardiochirurgia w WSS na Józefowie

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu uruchomiono oddział kardiochirurgiczny.

W uroczystości otwarcia oddziału wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa mazowieckiego oraz władz miasta. Jest to obecnie jedyna tego typu placówka między Warszawą a Krakowem. W szpitalu na Józefowie można przeprowadzać prawie wszystkie operacje kardiochirurgiczne.
Jak poinformowała z-ca dyr. WSS dr Lucyna Wiśniewska, nowoczesne wyposażenie oddziału (warte blisko 6 mln zł) pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów kardiochirurgicznych. – Poza przeszczepami możemy wykonywać pełny zakres operacji na sercu. Jesteśmy przygotowani m.in. do wymiany zastawek serca oraz operacji wieńcowych czy tętniaków aorty – podkreśliła dr Wiśniewska. Według kierownictwa szpitala, atutem nowej placówki jest również obsada lekarska – pięcioosobowym zespołem kieruje dr Dariusz Borkowski, a stałym konsultantem został prof. Kazimierz Suwalski z Kliniki Kardiochirurgii AM w Warszawie.
Oddział ma do dyspozycji 28 łóżek,
z czego 4 to łóżka pooperacyjne i 6 na sali wzmożonego nadzoru.

Wyróżnienie od pacjentów

Dr Ewa Sobieska z Radomia znalazła się wśród laureatów tegorocznej nagrody „Lekarz przyjacielem kobiety” przyznawanej przez „Twój Styl”.

Był to już ósmy konkurs miesięcznika. Tytuł „Lekarz przyjacielem kobiety” nadawany jest na wniosek czytelniczek czasopisma. W tym roku wyróżnienie otrzymało 79 lekarzy z całej Polski, w tym jedna osoba z regionu radomskiego. Dr Ewa Sobieska jest absolwentką lubelskiej Akademii Medycznej. Uzyskała specjalizacje w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii.
Wręczenie nagród odbyło się w Teatrze Wielkim w Warszawie. Lekarze odebrali dyplomy z rąk Jolanty Kwaśniewskiej.

Archiwum