8 września 2004

Niedożywienie pacjentów

Ok. 30 proc. pacjentów przyjmowanych do polskich szpitali jest niedożywionych, a zdarzają się też przypadki wyniszczenia z głodu – taki jest pierwszy wniosek wynikający z badań przeprowadzonych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Niedożywienie szpitalne występuje najczęściej u chorych hospitalizowanych z powodu innej choroby; niedożywienie to ich dodatkowa – wymagająca leczenia – choroba.
W badaniu, prowadzonym pod kierunkiem dr Teresy Korty z II Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie, ocenie poddano 3 tys. pacjentów z 86 oddziałów różnych szpitali w kraju. Stan odżywienia badano dwiema metodami, ale wyniki były zbliżone. Szczególnie często niedożywienie pacjentów występuje na oddziałach onkologicznych oraz intensywnej terapii.
Jeżeli niedożywienie nie zostanie zdiagnozowane i poddane leczeniu, w trakcie pobytu w szpitalu może się pogłębić i zmniejszyć skutki terapii podstawowej.
Eksperci apelują, aby nie utożsamiać niedożywienia ze stanem szpitalnej kuchni. Hospitalizowani pacjenci nie zawsze mogą być karmieni w tradycyjny sposób. Wiele jednostek chorobowych, np. udary mózgu, wymaga żywienia dojelitowego i pozajelitowego.
PTŻPiD opracowuje standardy żywieniowe, dzięki którym łatwiejsze będzie przeciwdziałanie niedożywieniu chorych.

mk

Archiwum