18 listopada 2004

Dobra Nocka

Moczenie nocne dzieci to trudny i wstydliwy problem. Nieleczone powoduje ich nieprawidłowy rozwój.

Dzieci dotknięte tą przypadłością unikają kontaktów z rówieśnikami, obawiając się wyśmiania i izolacji. Czują się bardziej chore i ograniczone przez swoją chorobę niż mali pacjenci z astmą czy chorobą serca – wykazały badania przeprowadzone z użyciem Skali Postaw Dziecka wobec Choroby (CATIS).

Moczenie nocne jest najczęstszym

  • po schorzeniach alergicznych
  • przewlekłym problemem zdrowotnym u dzieci. Jest on często bagatelizowany, gdyż nie stanowi zagrożenia dla zdrowia bądź życia pacjenta.

Z raportu firmy SMG KRC wynika, że w Polsce moczenie nocne występuje aż u 300 tys. dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Mimo to jest rzadko omawiane w prasie medycznej i popularnej. Tymczasem brak informacji sprzyja utrwalaniu się różnorodnych mitów dotyczących przyczyn moczenia nocnego oraz pojawianiu się błędnych koncepcji odnośnie postępowania
z moczącym się dzieckiem.
Grupa lekarzy zajmujących się tym problemem postanowiła zintegrować działania i zmienić panujące stereotypy. W październiku 2003 r. powstało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Moczeniem Nocnym „Dobra Nocka”. Zostało zarejestrowane w lutym 2004 r. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą specjaliści: dr n. med. Grzegorz Paruszkiewicz (prezes), doc. dr hab. n. med. Barbara Kowalewska-Kantecka oraz dr n. med. Danuta Leśniak. Obecnie Stowarzyszenie ubiega się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. Jego głównym zadaniem jest zwrócenie uwagi na przyczyny, skutki oraz sposoby leczenia moczenia nocnego.
Cele Stowarzyszenia to m.in. propagowanie inicjatyw służących nagłośnieniu problemu moczenia nocnego u dzieci; upowszechnianie wiedzy na ten temat; pomoc lekarzom wszystkich specjalności, zajmujących się moczeniem nocnym u dzieci przez organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów oraz konsultacji internetowych na temat przyczyn tej choroby i aktualnych metod leczenia.
Honorowy patronat nad Stowarzyszeniem objęły: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Stowarzyszenie zamierza nawiązać współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji Narodowej, towarzystwami naukowymi: pediatrycznym, urologicznym, nefrologii dziecięcej, chirurgów dziecięcych,
a także z organizacjami społecznymi zajmującymi się medycyną szkolną oraz promocją i ochroną zdrowia.
Leczenie moczenia nocnego nie jest szczególnie trudne. Najistotniejsze jest dostrzeżenie problemu i chęć jego rozwiązania. Objaw ten ustępuje samoistnie mniej więcej u 15% dzieci. Jednak jego utrzymywanie się – nawet jeżeli jest tylko przejściowym zaburzeniem – to dla dziecka i całej rodziny duży stres. Nie powinno się zalecać „czekania, aż samo ustąpi”
u dziecka, które skończyło 6 lat.
Przyczyny determinują metody leczenia. U dzieci z moczeniem nocnym związanym ze zmniejszoną pojemnością pęcherza moczowego i współistniejącymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych uzyskuje się bardzo dobre efekt, stosując leki regulujące czynność pęcherza moczowego. Dziecko potrafi wydłużyć przerwy w chodzeniu do ubikacji w ciągu dnia i w ten sposób zwiększa mu się stopniowo pojemność pęcherza. Okres kuracji wynosi przeciętnie 3-4 miesiące. Efekt leczenia w postaci zmniejszenia nasilenia moczenia nocnego jest już widoczny po kilku dniach stosowania leku.
Z kolei u dzieci ze zwiększoną ilością moczu nocnego stosuje się przed snem leki powodujące zagęszczanie moczu w godzinach nocnych. Lek podaje się zwykle przez 3-4 miesiące. Widoczny efekt uzyskuje się już po
2-3 dniach. Całkowite wyleczenie można osiągnąć po 3 miesiącach.
W trakcie leczenia farmakologicznego uzyskuje się ustąpienie moczenia u 70-90% dzieci. Po zakończeniu podawania leku – u części dzieci może wystąpić nawrót moczenia. Nie należy tego jednak traktować jako brak efektu kuracji, lecz jako objaw utrzymywania się zaburzeń czynnościowych w obrębie układu moczowego. W takiej sytuacji powtarza się cykl leczenia i po 3-4 miesiącach podejmuje następną próbę odstawienia leków.
Środki stosowane obecnie w leczeniu moczenia nocnego są dobrze tolerowane przez dzieci i bezpieczne – jeżeli podaje się je zgodnie z zaleceniami lekarza. Ü

Archiwum