25 listopada 2004

Program posiedzeń klinicznych w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” XI 2004-VI 2005

09.11.2004 • Eliminacja niekorzystnych następstw krążenia zewnątrzustrojowego w kardiochirurgii wrodzonych wad serca. Stan obecny i perspektywy. Referent: dr Krzysztof Mozol, organizator: Klinika Kardiochirurgii IPCZD
16.11.2004 • Wrodzone choroby nerek. Referent: prof. dr hab. n. med.
Ryszard Grenda,
organizator: Klinika Nefrologii i Transplantacji Nerek IPCZD
07.12.2004 • Analiza przyczyn przewlekłego zapalenia trzustki u dzieci i ich wpływ na przebieg choroby. Referenci: prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha, dr Grzegorz Oracz, dr n. med. Beata Oralewska, dr n. med. Mikołaj Teisseyre, dr Jan Pertkiewicz, dr Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko, prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal, organizator: Klinika Gastroenterologii,
Hepatologii i Immunologii IPCZD
21.12.2004 • Zmiany w jamie ustnej u pacjentów po transplantacji narządów na immunosupresji farmakologicznej w zależności od rodzaju stosowanych leków. Referenci: lek. stom. Beata Bedra, dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, organizator: Zakład Patologii Jamy Ustnej IPCZD
04.01.2005 • Choroba Kawasaki. Referent: dr Monika Kowalczyk, organizator: Klinika Kardiologii IPCZD
18.01.2005 • Diagnostyka i monitorowanie leczenia pierwotnych i wtórnych chorób kości u dzieci i dorosłych. Referenci: prof. dr hab. n. med. Roman S. Lorenc, dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz, organizator: Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD
01.02.2005 • 1. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze we wrodzonej niedrożności dróg łzowych. Referent: dr Beata Kocyła- Karczmarewicz
2. Guzy oczodołu u dzieci. Referent: dr Barbara Chipczyńska
Organizator: Klinika Okulistyki IPCZD
15.02.2005 • Badania czynnościowe układu oddechowego u dzieci. Referent: doc. dr hab. n. med. Piotr Gutkowski, organizator: Zakład Fizjologii Oddychania IPCZD
01.03.2005 • Zespół Pradera, Labharta i Willego – paradygmat dla zaburzeń rodzicielskiego piętnowania genomu ludzkiego. Referent: dr Krystyna Spodar, organizator: Zakład Genetyki Medycznej IPCZD
15.03.2005 • Trudności diagnostyczne nowotworów mózgu. Referent: dr Marta Perek-Polnik, organizator: Klinika Onkologii IPCZD
05.04.2005 • Aktualne możliwości leczenia chirurgicznego pierwotnych guzów wątroby u dzieci. Referent: prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński, organizator: Klinika Chirurgii i Transplantacji Narządów IPCZD
19.04.2005 • Leczenie i rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym. Referenci: dr n. med. Jan Ciszecki, dr inż. Małgorzata Syczewska, organizator: Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej IPCZD
10.05.2005 • Chirurgiczne leczenie padaczki lekoopornej wieku dziecięcego. Referent: dr n. med. Piotr Zwoliński, organizator: Klinika Neurochirurgii IPCZD
24.05.2005 • Miejsce metod obrazowania w procesie diagnostyczno-terapeutycznym u dzieci. Referent: dr n. med. Marek Pędich, organizator: Zakład Diagnostyki Obrazowej IPCZD
07.06.2005 • Problemy społeczne wybranej grupy pacjentów po transplantacji wątroby. Referent: mgr Beata Gurzkowska, organizator: Poradnia Adaptacji Społecznej IPCZD
14.06.2005 • Leptyna, adiponektyna i rezystyna w świetle badań podstawowych i klinicznych. Referent: doc. dr hab. n. med. Roman Janas, organizator: Zakład Radioimmunologii IPCZD

Posiedzenia odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 13.30, w sali wykładowej nr 119, blok F, I piętro w głównym budynku Instytutu. Dojazd autobusami nr 125, 525, 147, 359. Dodatkowe informacje w Dziale Organizacji Nauki i Szkoleń IPCZD, pokój 106, tel. 815-11-32.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych lekarzy do uczestnictwa w posiedzeniach.
Ü

Archiwum