7 listopada 2004

Uważam, że…

Chciałbym poradzić wszystkim Kolegom, aby nie odkładali na później szkolenia ustawicznego, bo może się okazać, że zabraknie im czasu na zdobycie punktów edukacyjnych.

Być może wielu z nas sądziło, że rozporządzenie albo wcale nie zostanie wydane, albo stanie się to w bliżej nieokreślonym czasie. Jednak zostało ono podpisane, a samorząd lekarski będzie
przestrzegał zawartych w nim przepisów.

Z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym oddaliśmy do dyspozycji Kolegów Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w OIL w Warszawie. Zachęcamy do kontaktowania się z Ośrodkiem – osobiście lub drogą telefoniczną i elektroniczną – we wszystkich sprawach dotyczących doskonalenia zawodowego.

Nasz samorząd zawarł też porozumienie z Akademią Medyczną, która organizuje wysoko punktowane kursy.
Warto z nich korzystać.

Archiwum