22 listopada 2004

Z wystąpienia premiera

Zadaniem niezwykle ważnym dla obywateli było uchwalenie nowej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Mówiono, że ten rząd nie będzie w stanie podjąć wyzwań wynikających z potrzeb ochrony zdrowia. Dziś mamy już za sobą pracę nad ustawą tego dotyczącą. (…) Ministrowie: zdrowia i finansów podpisali już przyszłoroczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki rosną o około 6,5%, co daje nadzieję na pewną poprawę sytuacji. Mamy jednak świadomość, że ustawa jest jedynie krokiem naprzód i że przyjdzie nam i naszym następcom włożyć jeszcze wiele wysiłku w pracę nad poprawą systemu służby zdrowia. (…)
Mamy obowiązek wprowadzenia w życie ustawy zdrowotnej oraz dokonania terminowej kontraktacji usług medycznych. Resort zdrowia finalizuje prace nad autopoprawką do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.
Idzie o dokonanie oddłużenia i systemowego zapewnienia stabilności finansowej zakładów opieki zdrowotnej, a także definitywne rozwiązanie problemów wynikających z tzw. ustawy 203. Następne zadania to utworzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych, zmiany w systemie refundacji leków, rejestracji produktów leczniczych oraz ustanowienie w drodze ustawy trzech wieloletnich programów: zwalczania chorób nowotworowych, ratownictwa medycznego i zdrowia psychicznego. Ten wykaz – obszerny i trudny – nie wyczerpuje listy zadań. Czeka nas także okresowa ocena funkcjonowania nowej ustawy zdrowotnej. Będziemy to robić co trzy miesiące. Wnioski będą podstawą do wprowadzania zmian służących dalszej naprawie systemu. Ü

Fragmenty wystąpienia
premiera Marka Belki w Sejmie przed głosowaniem
nad wotum zaufania dla rządu,
15 października 2004 r.,
Warszawa

Archiwum