18 stycznia 2005

Ważna wizyta

W dn. 26 listopada 2004 r. gościem naszej Izby był prof. Raman BEDI, Krajowy Dentysta Wielkiej Brytanii, szef Departamentu Stomatologii w Ministerstwie Zdrowia (Chief Dental Officer of England) w randze podsekretarza stanu
oraz członek stowarzyszony General Dental Council.

Prof. Bedi, będąc – jak się okazało – pragmatykiem, chciał osobiście, a nie z raportów unijnych, poznać metody kształcenia przyszłych lekarzy dentystów, zaplecze dydaktyczne wspierające tę edukację, standardy w pracy klinicznej, a także regulacje związane z wykonywaniem zawodu po ukończeniu studiów oraz kształceniem podyplomowym.
Na wiele pytań uzyskał odpowiedź w czasie spotkań z prof. Marią Wierzbicką – w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej – oraz z prof. Andrzejem Wojtowiczem – w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (prof. Wierzbicka i prof. Wojtowicz przez wiele lat byli członkami Zarządu International Association of Dental Research i od lat współpracują z prof. Bedim). Inne zdobył w czasie spotkania w OIL z wiceprezesem Januszem Bugajem oraz piszącym te słowa (R. M.).
Profesor Bedi był mile zaskoczony jakością kształcenia naszych młodych koleżanek i kolegów. Bardzo wysoko ocenił dydaktykę kliniczną przyszłych lekarzy dentystów oraz zakres pracy z pacjentem. Podkreślił wyższość tej ostatniej nad pracą na fantomach, jak to często ma miejsce w Europie Zachodniej. Deklarował zamiar stworzenia systemu współpracy pomiędzy uczelniami (programy twinnigowe) celem wymiany doświadczeń, umożliwienia dwustronnych wyjazdów szkoleniowych, prowadzenia kursów, udostępniania literatury fachowej publikowanej przez tamtejsze uczelnie medyczne itp. Wyraził zadowolenie z wprowadzanego u nas systemu punktacji obowiązkowego doskonalenia zawodowego, podkreślając wagę kształcenia ustawicznego lekarzy dentystów. Dodał, że w Anglii system zdobywania przez dentystów „kwalifikowanych godzin kształcenia” (50 h w ciągu roku) funkcjonuje od dawna, sprawdza się i – co więcej – jest za darmo. Był zaskoczony informacją, że nasi lekarze dentyści są zobligowani do ponoszenia kosztów takiego kształcenia.
W trakcie spotkania w OIL prof. Bedi zwrócił także uwagę na problem, który pojawił się w ostatnich miesiącach w krajach Europy Zachodniej – kwestionowanie kwalifikacji formalnych lekarzy dentystów, którzy ukończyli 5-letnie studia i 12-miesięczny staż podyplomowy, oraz wymaganie minimum 3-letniego stażu pracy przed podjęciem przez nich tam zatrudnienia. Zdaniem prof. Bediego, wymóg ten nie do końca jest zgodny z ustaleniami poczynionymi przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Profesor sugerował szybką interwencję na szczeblu ministerialnym, zanim
– jak się wyraził – postępowanie zwyczajowe stanie się wymaganą procedurą.
Rzecz, która zdziwiła gościa z Wielkiej Brytanii, to brak w naszym systemie, w Ministerstwie Zdrowia, osoby pełniącej funkcję Krajowego Stomatologa, z odpowiednim zapleczem kadrowym. Twierdził, iż bez takiego „opiekuna” naszej polskiej stomatologii trudno jest realizować wyznaczone cele i „walczyć o swoje”. Cóż, nic dodać, nic ująć.

Ryszard MAJKOWSKI, Mariola ROMAŃSKA

Archiwum