5 stycznia 2005

Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich – Nie należy pobierać opłat

Rzecznik Praw Obywatelskich w listopadzie 2004 r. zwrócił się do ministra zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Kolejny raz limity zawarte w umowach między organami Narodowego Funduszu Zdrowia a poszczególnymi zakładami opieki zdrowotnej wyczerpały się lub są na wyczerpaniu – pisze RPO. Brak środków finansowych sprawia, że wiele ZOZ-ów zawiesiło swoją działalność, a planowane zabiegi są przekładane. Udzielanie świadczeń medycznych przez zakłady opieki zdrowotnej ponad zakontraktowane limity powoduje dalsze zadłużanie tych placówek, zaś odmowa udzielania niezbędnych świadczeń godzi w konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia obywateli oraz narusza prawa osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
Część publicznych placówek wprowadza odpłatność za świadczenia udzielane osobom uprawnionym do bezpłatnej opieki medycznej. Zdaniem RPO, budzi to słuszne protesty pacjentów, którzy oczekują należnych im świadczeń zdrowotnych na dotychczasowym poziomie i w ramach ubezpieczenia.

AK

Archiwum