12 marca 2005

LIST OTWARTY

LIST OTWARTY

Wobec dramatycznej sytuacji większości placówek ochrony zdrowia, radykalizacji nastrojów pracowników i pacjentów, narastającego oburzenia społecznego i braku woli większości decydentów
znalezienia racjonalnego wyjścia z tej sytuacji

apelujemy do

PREZYDENTA RP, RZĄDU i PARLAMENTU

o wszczęcie natychmiastowych działań mających na celu uporządkowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i podjęcie kroków,
które uchronią przed katastrofą, prowadzącą do całkowitej utraty poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych obywateli i do poważnego zagrożenia systemu bezpieczeństwa państwa.

Mimo podejmowania różnych inicjatyw, niestety, najczęściej uwarunkowanych doraźną korzyścią polityczną, pogłębia się stan destrukcji systemu.
Stoimy w obliczu masowych strajków i migracji personelu medycznego
oraz upadłości publicznych placówek ochrony zdrowia.

Rektor Akademii Medycznej w Warszawie Janusz Piekarczyk
Senator RP Zbigniew Religa
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Andrzej Włodarczyk
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Jerzy Woy-Wojciechowski

Warszawa, 24 lutego 2005 roku

Archiwum