12 marca 2005

W sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wyraża głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacją w ochronie zdrowia.

Dwie nieudane próby gruntownej reformy systemu opieki zdrowotnej oraz permanentne niedofinansowanie tego systemu przy wzrastających kosztach świadczeń, wynikających z postępu medycyny, doprowadziły do kryzysu, szczególnie groźnego dla funkcjonowania szpitali publicznych.

Naszym zdaniem, niezależnie od potrzeby kontynuowania prac nad modelem opieki zdrowotnej w naszym kraju, absolutnie niezbędne jest podjęcie pilnych działań ratunkowych gwarantujących ciągłość opieki szpitalnej i wypłacania pracownikom należnych wynagrodzeń. Zagrożenia te są źródłem desperackich decyzji o strajkach, do których nie namawiamy, ale których motywy trzeba zrozumieć. Zwracamy się równocześnie do uczestników tych strajków, aby mieli na uwadze bezpieczeństwo chorych powierzonych ich opiece.

Obowiązek podjęcia działań ratunkowych spoczywa przede wszystkim na władzach ustawodawczych i administracyjnych, które w najwidoczniejszy sposób się z tych obowiązków nie wywiązują.

Stanowisko to, jako głos największej izby lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, kierujemy do wszystkich odpowiedzialnych za rozwiązanie obecnego kryzysowego stanu opieki zdrowotnej w naszym kraju, z gorącym wezwaniem do solidarnego podjęcia niezbędnych działań.

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
z dnia 18 lutego 2005 r.

Archiwum