12 kwietnia 2005

Cywilizować ?

Sejm przewagą jednego głosu przyjął pod koniec marca br. ustawę o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej autorstwa klubów opozycyjnych. Ustawa zakłada udzielenie publicznym szpitalom pożyczek z budżetu państwa. Nie przewiduje natomiast możliwości przekształcenia szpitali publicznych w spółki użyteczności publicznej, nie ma w niej także przepisów mówiących o upadłości szpitali publicznych, zawieraniu ugód z wierzycielami oraz umorzeń zobowiązań cywilnoprawnych – co przewidywał projekt prezydencki.
Bolesław Piecha (PiS) podkreśla, że ustawa powstała na bazie projektu PiS, ale z istotnymi zmianami zaproponowanymi przez kluby opozycyjne, głównie Platformę Obywatelską. Ewa Kopacz (PO) mówi: „Nie ma zwycięzców i zwyciężonych. Przyjęto rozwiązanie wypracowane w ostatnim czasie przez opozycję”.
Zdaniem ministra Marka Balickiego, zwyciężyła polityka i przyjęto najgorsze rozwiązanie: wadą ustawy jest m.in. to, że restrukturyzacja finansowa nie obejmuje długów cywilnoprawnych wobec dostawców; ustawa nie zawiera również mechanizmów zabezpieczających przed dalszym zadłużaniem się szpitali. Poza tym karze niezadłużone placówki, bo nie mówi nic o dotacjach dla nich z budżetu państwa. Minister chce „cywilizować” ustawę w Senacie.

Archiwum