25 kwietnia 2005

Jeszcze o konferencjach dla bogatych

Z listu przewodniczącego Komisji Bioetycznej przy OIL w Warszawie Marka CZARKOWSKIEGO do Project Manager, Informedia Polska, Anny Gallone, z dn. 14.02.2005 r.

W pełni solidaryzuję się ze stanowiskiem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr. K. Radziwiłła oraz dr. K. Pszczołowskiego, opisujących w „Pulsie” nr 2/2005 dziwne i – co tu ukrywać – niestosowne działania firmy Informedia Polska.
Niestety, po zapoznaniu się z zaproszeniem na kolejną konferencję (organizowaną przez ww. firmę – red.) pt. „I Ogólnopolski Kongres: Badania Kliniczne 2005” – nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić głębokie oburzenie.
W zaproszeniu tym wśród uczestników obrad wymieniona została Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie. W związku z powyższym pragnę wyjaśnić: Komisja Bioetyczna przy OIL w Warszawie liczy 15 członków. Żaden z nich poza przewodniczącym Komisji nie zamierzał uczestniczyć w tej konferencji, a mój udział miał polegać na wygłoszeniu wykładu „Zrozumieć rolę i metody komisji bioetycznych”.
A zatem w konferencji nie miała uczestniczyć Komisja Bioetyczna, tylko jej przewodniczący, a to zasadnicza różnica, bowiem uczestniczyć miał człowiek, a nie instytucja!
Choć konferencja nie jest przeznaczona dla lekarzy, tylko dla kierowników działów badań klinicznych i dyrektorów medycznych firm farmaceutycznych, to cena udziału w dwudniowej konferencji jest porażająca i wynosi 3495 zł + VAT, a więc grubo więcej niż udział w niejednym wielodniowym, międzynarodowym kongresie medycznym. Wyrażając zgodę na wygłoszenie wykładu na temat, który od wielu lat znajduje się w zakresie moich zainteresowań, nie miałem świadomości, że firma Informedia bez mojej zgody umieści Komisję Bioetyczną przy OIL w Warszawie jako uczestnika tej konferencji. Stanowczo domagam się sprostowania tej niezgodnej z prawdą informacji.
Biorąc pod uwagę jej koszt, zaliczenie do grona uczestników komisji działającej przy organie samorządu lekarskiego stawia go
w wysoce niekorzystnej sytuacji.
W związku z powyższym informuję, że mój udział w ww. konferencji będzie możliwy po zamieszczeniu stosownego sprostowania oraz jedynie wówczas, jeżeli taką opinie wyrazi Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Archiwum