22 kwietnia 2005

Komornicy kontra

O tym się mówi

Komornicy nie będą mogli zajmować z kont zadłużonych publicznych szpitali pieniędzy, które są przeznaczone na pensje dla pracowników – zdecydował Sejm [4 marca – przyp. red.], uchwalając ustawę o ochronie pensji pracowników w publicznych szpitalach. (…)
Jest to ustawa przejściowa, „epizodyczna”, która będzie obowiązywała do końca 2005 r., chyba że wcześniej wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. (…)
Ustawa o ochronie pensji przewiduje, że środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, albo wpływające na nie, są przeznaczane w pierwszej kolejności na bieżącą wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w szpitalach oraz na alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym, zasądzone tytułem odszkodowania. Na tę wypłatę przeznaczono by środki do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem poprawek (…). Zakładają one, że przepisy ustawy nie będą się odnosiły do wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, ale tylko do tych, w których toczą się postępowania egzekucyjne, oraz że ochrona przed komornikami dotyczy nie tylko wynagrodzeń za pracę, ale także środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla osób, które są zatrudnione w ZOZ-ach na umowę o dzieło lub umowę zlecenie.

Onet.pl, 4 marca 2005 r.

Według Ministerstwa Zdrowia, komornicy egzekwują należności w 400 z ponad 700 polskich szpitali.

„Rzeczpospolita”, 5-6 marca 2005 r.

Anna Janczewska-Radwan z Business Centre Club powiedziała, że ustawa rozwiązuje problemy jednej grupy pracowników kosztem innych. Sytuacja, gdy firma-wierzyciel nie może odzyskać swoich pieniędzy od dłużnika, godzi w interesy jej pracowników – wyjaśniła. W takim przypadku pensji mogą nie dostać pracownicy zatrudnieni przez firmy-wierzycieli, podczas gdy wypłaty pracowników szpitali-dłużników są chronione prawem.

Onet.pl, 7 marca 2005 r.

Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia opowiedzieli się za wstrzymaniem, na czas restrukturyzacji finansowej, wszelkich egzekucji komorników w publicznych szpitalach.

Wirtualna Polska, 8 marca 2005 r.

Komornik zabrał z kasy szpitala w Głownie (Łódzkie) wszystkie pieniądze, które placówka otrzymuje od Narodowego Funduszu Zdrowia – poinformował dyrektor szpitala Marian Łabędzki. (…) Decyzja komornika spowodowała, że teraz nie mamy na nic pieniędzy, ani na leki, ani na wypłaty dla pracowników. Nie mamy pieniędzy na funkcjonowanie placówki – mówił. Dyrektor zapowiedział, że w sprawie działania komornika zwróci się do sądu.

Wirtualna Polska, 9 marca 2005 r.

BS

Archiwum