22 lipca 2005

Radiologia w neonatologii

W dn. 12-14 maja br. w Ciechanowie, w salach Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, odbyło się ogólnopolskie sympozjum poświęcone współpracy radiologów z neonatologami.

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele obu dziedzin medycyny.
– Myśl o zorganizowaniu wspólnego spotkania zrodziła się dość dawno, w trakcie wspólnych, radiologów i neonatologów, codziennych rozmów przy negatoskopie – mówi prof. Maria Katarzyna Kornacka, kierownik Kliniki Neonatologii AM w Warszawie. – Chcieliśmy przenieść nasze doświadczenia na szersze forum. Badanie radiologiczne jest podstawowym badaniem diagnostycznym w neonatologii. Bardzo dużo niuansów radiologicznych jest nam mało znanych. Coraz powszechniej stosujemy badania ultrasonograficzne z wykorzystaniem Doplera.
Noworodek jest szczególnym pacjentem, a współczesna neonatologia jest przede wszystkim jego intensywną terapią. Zajmujemy się noworodkiem ważącym niekiedy poniżej kilograma, w bardzo ciężkim stanie, czasami pogarszającym się błyskawicznie. Nie zawsze możemy liczyć na natychmiastową pomoc radiologa. Musimy więc dokładnie wiedzieć, co jesteśmy w stanie zrobić sami,
a do czego niezbędny jest radiolog. Radiologia jest bardzo rozległą dziedziną. Powinniśmy jednak znać wiążące się z nią problemy, tj.: zagrożenia radiologiczne, ochrona przed promieniowaniem, standard aparatury rentgenowskiej i zdjęć. Te wszystkie kwestie były omawiane na sympozjum. Ü
mkr

Archiwum