25 lipca 2005

UWAGA! WYBORY!

Obwieszczenie przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie w kadencji 2005 – 2009, przeprowadzonych w rejonach wyborczych w okresie: 1.05. – 30.06.2005 r., będzie zamieszczone na stronie internetowej OIL: www.warszawa.oil.org.pl – a także wywieszone w siedzibie OIL w Warszawie, ul. Grójecka 65A, oraz w siedzibie Delegatury w Radomiu, ul. Przerwy-Tetmajera 13, w dn. 1 sierpnia 2005 r. W rejonach, w których wybory nie odbyły się w wyznaczonym terminie z powodu braku kworum, na wniosek podpisany przez przynajmniej 20% lekarzy z danego okręgu wybory odbędą się we wrześniu br. – zgodnie z uchwałą NRL nr 76/04/IV z dn. 23.04.2004 r. w sprawie regulaminu wyborów.

Janusz KOSTRZEWA
przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Archiwum