6 września 2005

Kolejny sukces w Kajetanach

W lipcu br. w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą prof. Henryk Skarżyński przedstawił pozytywne wyniki pierwszej na świecie operacji wszczepienia implantu ślimakowego u dziecka w sposób umożliwiający wykorzystanie stymulacji elektroakustycznej.

Zabieg przeprowadzono we wrześniu 2004 r., wykonano go u 9-letniej dziewczynki. Brak czułości słuchu dla wysokich częstotliwości nie pozwalał na wystarczającą kompensację ubytku słuchu na drodze akustycznego wzmocnienia dźwięku przez aparat słuchowy. Dziewczynka miała trudności z rozumieniem mowy, w konsekwencji z uczeniem się. Po 10 miesiącach od przeprowadzenia zabiegu stwierdzono, że zastosowanie stymulacji elektrycznej za pośrednictwem implantu ślimakowego, przywracającej słyszenie wysokich częstotliwości przy jednoczesnym zachowaniu czułości słuchu dla niskich częstotliwości, poprawiło rozumienie mowy, zniknęły też kłopoty z nauką.
Wyniki uzyskane przez prof. Skarżyńskiego przy zastosowaniu nowatorskiej metody leczenia uszkodzeń słuchu u dzieci były prezentowane w marcu br. na Międzynarodowej Konferencji Implantów Ślimakowych w Dallas (USA) i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem naukowców. Ü

mkr

Archiwum