24 września 2005

Potrzebne nam lepsze wyposażenie

Z prof. dr. hab. med. Kazimierzem B. SUWALSKIM, konsultantem w dziedzinie kardiochirurgii na Mazowszu, rozmawia Małgorzata Skarbek

Czy, zdaniem Pana Profesora, województwo mazowieckie ma dostateczną liczbę oddziałów kardiochirurgicznych?

Funkcjonujący na Mazowszu system chirurgicznego leczenia chorób układu krążenia umożliwia wykonanie operacji kardiochirurgicznej każdego typu, zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci. Ogółem w kraju wykonuje się rocznie ponad 22 tys. takich operacji. Co piąty zabieg przeprowadzany jest w naszym województwie. Ten stosunek liczb dobrze świadczy o mazowieckich placówkach. A trzeba dodać, że przyjmują one pacjentów również z innych rejonów Polski oraz spoza kraju.

Ile zatem placówek kardiochirurgicznych jest w województwie mazowieckim?

Ogółem – dziewięć. W trzech leczy się dzieci, w sześciu – osoby dorosłe. Są to: Klinika Kardiochirurgii AM, dwie kliniki Instytutu Kardiologii w Aninie, Klinika Kardiochirurgii Szpitala Klinicznego MSWiA, Kliniczny Oddział Kardiochirurgii CSK MON, Oddział Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (niedawno utworzony) oraz placówki dziecięce: Klinika Kardiochirurgii CZD i dwie kliniki kardiochirurgii i chirurgii dzieci AM.

Zdecydowana większość oddziałów skoncentrowana jest w Warszawie
i na jej obrzeżach (Anin, Międzylesie). Czy takie rozmieszczenie nie utrudnia pracy? Czy dziewięć oddziałów zaspokaja potrzeby pacjentów?

Dzięki współpracy z ośrodkami kardiologicznymi, a także właściwej koordynacji „przekazywania” pacjentów w regionie – kolejki oczekujących na zabieg są krótkie. Mogłyby ulec całkowitej redukcji. Ale tę poprawę powinniśmy uzyskać nie przez tworzenie nowych placówek, tych bowiem mamy dość; głównym ograniczeniem dotyczącym liczby zabiegów jest niedostateczna liczba dobrze wyposażonych sal operacyjnych i pooperacyjnych. W naszej dziedzinie medycyny wysoką jakość świadczonych usług i efektywność ekonomiczną zapewniają duże ośrodki, dobrze wyposażone i dysponujące doświadczoną kadrą. Jest to szczególnie istotne w czasach drastycznego niedofinansowania procedur kardiochirurgicznych.

Jakimi kadrami dysponuje mazowiecka kardiochirurgia?

Na Mazowszu pracuje 33 kardiochirurgów, 25 osób jest w trakcie specjalizacji, a 9 młodszych kolegów czeka na jej rozpoczęcie. Ü

Archiwum