22 września 2005

Punkt 16. Porozumienia Gdańskiego – 31 sierpnia 1980 r.:

Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

Załącznik do punktu 16.

 1. Wprowadzić w życie „Kartę praw pracownika służby zdrowia’’.
 2. Zapewnić w sprzedaży odpowiednią ilość bawełnianej odzieży ochronnej.
 3. Za odzież roboczą wypłacać ekwiwalent z puli kosztów rzeczowych.
 4. Zabezpieczyć fundusze płac w sposób umożliwiający przyznanie odpowiednich dodatków wszystkim wyróżniającym się w pracy – zgodnie z obowiązującymi teoretycznie możliwościami.
 5. Ustalić wzrastające dodatki za wysługę lat po kolejnych 25 i 30 latach pracy.
 6. Ustalić dodatek za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, wprowadzić dodatek za pracę zmianową dla pracowników niemedycznych.
 7. Przywrócić dodatek za pracę z chorymi zakaźnie lub zakaźnym materiałem biologicznym, podnieść płace za dyżury nocne pielęgniarskie.
 8. Uznać schorzenia kręgosłupa za chorobę zawodową stomatologów.
 9. Przydzielać opał dobrej jakości dla szpitali i żłobków.
 10. Wyrównać dodatki za wysługę lat dla pielęgniarek niemających pełnego średniego wykształcenia do poziomu pielęgniarek dyplomowanych.
 11. Wprowadzić dla wszystkich pracowników fachowych siedmiogodzinny dzień pracy.
 12. Wprowadzić wolne soboty bez odpracowywania.
 13. Dyżury niedzielne i świąteczne opłacać ze zwyżką 100%.
 14. Bezpłatne leki dla pracowników służby zdrowia.
 15. Umożliwić częściowy zwrot pożyczki mieszkaniowej z funduszu socjalnego.
 16. Zwiększyć limit mieszkań dla pracowników służby zdrowia.
 17. Samotnym pielęgniarkom umożliwić przydział mieszkań.
 18. Fundusz nagród zamienić na trzynastą pensję.
 19. Po 20 latach pracy w służbie zdrowia zapewnić urlop sześciotygodniowy oraz umożliwić otrzymanie płatnego rocznego urlopu na poprawę zdrowia jak nauczyciele.
 20. Zapewnić płatne urlopy doktoryzującym się w wymiarze 4 tygodni, a specjalizującym się – 2 tygodni.
 21. Zapewnić pełne prawo do dnia wolnego po dyżurach lekarskich.
 22. Pięciogodzinny czas pracy dla pracowników żłobków (jak w przedszkolach) oraz bezpłatne wyżywienie.
 23. Wprowadzić przydziały samochodów dla pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i zasadę limitu kilometrów lub ryczałtu na przejazdy służbowe.
 24. Pielęgniarki z wyższym wykształceniem uznać i opłacać jak inny personel z wyższym wykształceniem.
 25. Powołać wyspecjalizowane ekipy remontowe w ZOZ-ach, aby uchronić obiekty służby zdrowia przed dalszą dekapitalizacją.
 26. Podnieść normy na leki na l leczonego w szpitalu z 1138 zł do 2700 zł, bo taki jest rzeczywisty koszt leczenia, oraz stawki na żywienie.
 27. Ustalić talony żywnościowe dla chorych obłożnie.
 28. Zwiększyć liczebność taboru sanitarnego dwukrotnie
  – bo taka jest realna potrzeba już dziś.
 29. Zapewnić czystość powietrza, gleby i wód – zwłaszcza morskich przybrzeżnych.
 30. Równolegle z oddawaniem do użytku nowych osiedli mieszkaniowych oddawać mieszkańcom do użytku przychodnie, apteki i żłobki.

Archiwum