15 października 2005

Uwaga – RPA – wiadomość z ostatniej chwili!

Szanowni Państwo!

Informuję że, 19 września br. w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby
i Biura Pośrednictwa Pracy z delegacją pracodawców z RPA. Z wielką przykrością stwierdzam, że strona RPA nie wywiązała się z wcześniejszych ustaleń i w związku z tym nie było możliwe podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy Biurem Pośrednictwa Pracy a szpitalem w Polokwane. Konsekwencją tego jest fakt, że Izba nie może i nie bierze żadnej odpowiedzialności za proces rekrutacji do tego szpitala. Nie przedstawiono nam treści umów i nie poinformowano o warunkach, na jakich mieliby być zatrudnieni lekarze.

Andrzej Morliński,
przewodniczący Komisji ds. Pośrednictwa Pracy

Archiwum