9 listopada 2005

Posiedzenia kliniczne w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” XI 2005-VI 2006 r.

* 22.11.2005 r.
Nadciśnienie pierwotne u dzieci i młodzieży doc. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin (organizator: Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego IPCZD)
* 6.12.2005 r.
Lekarz wobec wykorzystywania seksualnego dzieci dr Wiesław Czernikiewicz (organizator: Fundacja Mederi IPCZD
* 20.12.2005 r.
Miejsce markerów obrotu kostnego w badaniach chorób kości – doświadczenia IPCZD dr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz, mgr Edyta Kryśkiewicz, prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc (organizator: Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej IPCZD
* 3.01.2006 r.
Diagnostyka padaczki lekoopornej i ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego dr n. med. Piotr Zwoliński (organizator: Klinika Neurochirurgii IPCZD)
* 17.01.2006 r.
Postępy w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii przerostowej u dzieci lek. med. Katarzyna Pręgowska (organizator: Klinika Kardiologii IPCZD)
* 7.02.2006 r.
Nowotwory u młodzieży dr n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska (organizator: Klinika Onkologii IPCZD)
* 21.02.2006 r.
Kliniczna manifestacja niedoborów odporności na błonie śluzowej jamy ustnej dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk,
lek. stom. Danuta Wrześniewska, lek. stom. Anna Matosek, lek. stom. Anna Kosiorowska-Bednarczyk
(organizator: Zakład Patologii Jamy Ustnej IPCZD)
* 7.03.2006 r.
Profilaktyka infekcji szpitalnych w oddziałach intensywnej terapii i medycynie okołooperacyjnej doc. dr hab.
*. med. Janusz Świetliński
(organizator: Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii IPCZD)
* 21.03.2006 r.
Czynnik wzrostowy śródbłonka naczyń (VEGF-Vascular Endothelial Growth Factor) w świetle badań podstawowych i klinicznych doc. dr hab. n. med. Roman Janas (organizator: Zakład Radioimmunologii IPCZD)
* 4.04.2006 r.
Leczenie oraz perspektywy życia dzieci z czynnościowo pojedynczą komorą serca dr n. med. Andrzej Kansy (organizator: Klinika Kardiochirurgii IPCZD)
* 25.04.2006 r.
Aberracje subtelomerowe w praktyce klinicznej prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajewska-Walasek z zespołem (organizator: Zakład Genetyki IPCZD)
* 9.05.2006 r.
Współczesne możliwości leczenia złośliwych guzów wątroby u dzieci prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński (organizator: Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IPCZD)
* 23.05.2006 r.
Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych dr inż. Małgorzata Syczewska, dr Małgorzata Leuenberger, dr Anna Chmielik, dr n. med. Jan Ciszecki (organizator: Klinika Rehabilitacji Pediatrycznej IPCZD)
* 6.06.2006 r.
Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci dr Joanna Szymanowska (organizator: Zakład Psychiatrii IPCZD)
* 20.06.2006 r.
Zmiany barwnikowe skóry dr n. med. Maria Zegadło-Mylik (organizator: Zakład Patologii IPCZD)

Posiedzenia odbywają się w
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 13.30, w sali wykładowej nr 119, bl. F, I piętro,
w głównym budynku Instytutu. Dodatkowe informacje – w Dziale Organizacji Nauki i Szkoleń IPCZD, pok. 106, tel.: 815-11-32.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych lekarzy do uczestnictwa w posiedzeniach. Ü

Archiwum