8 listopada 2005

Z Mazowsza

Kolumnę redaguje
Piotr Kaczmarek

Defibrylatory dla Zamku
26 września br. fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podarowała defibrylator Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.
Wraz z przekazaniem cennego nabytku odbyło się szkolenie pracowników muzeum dotyczące obsługi urządzenia i udzielania pierwszej pomocy. Fundacja WOŚP ofiarowała instytucjom publicznym już 24 defibrylatory. Z pieniędzy przekazanych przez podatników na organizacje pożytku publicznego zakupiono ponad 100 defibrylatorów. Urządzenia do pobudzania pracy serca trafiły m.in. do Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Techniki.

W STOCER-ze 10 września br.
w Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie odbył się Pierwszy Mityng Paraolimpijski.
Impreza miała na celu popularyzację problematyki niepełnosprawności. Nawiązywała do tradycji STOCER-u w zakresie rehabilitacji przez sport i rozwój ruchu paraolimpijskiego. W czasie mityngu odbyły się zawody i pokazy wielu dyscyplin sportu, m.in. szermierki, łucznictwa, siatkówki, piłki nożnej, koszykówki. Zmagania sportowców uświetniła część artystyczna, której gwiazdami byli Stanisław Tym i Kasia Kowalska. Wśród zaproszonych gości byli wicepremier i minister polityki społecznej Izabela Jaruga-Nowacka oraz prymas Józef Glemp. Mityng został zorganizowany przez dyrekcję STOCER-u, Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych”, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski oraz władze lokalne.

Kongres chorób dziecięcych
W dn. 1-4 września br. w Warszawie odbył się IV Kongres Światowego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.
W kongresie wzięło udział ponad 1200 naukowców z całego świata. Wśród poruszanych problemów były m.in.: HIV/AIDS, SARS, choroby tropikalne, infekcje szpitalne oraz choroby przenoszone przez matkę. Światowe Towarzystwo Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego powstało w 1994 r. jako inicjatywa naukowców i lekarzy z Ameryki Łacińskiej i Europy.

Mistrzowie z Siedlec
Zespół Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ „RM-Meditrans” z Siedlec wygrał IV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym – Ratownictwo 2005.
W zawodach, które odbyły się w dn. 16-18 września br. w Starej Lubowni na Słowacji oraz w okolicach Muszyny, Krynicy, Starego i Nowego Sącza, wzięło udział 76 załóg karetek pogotowia i drużyn ratowniczych z Polski i Słowacji. W mistrzostwach zwyciężył zespół ratowniczy w składzie: Robert Sowiński – lekarz, Rafał Waćkowski i Grzegorz Goławski – ratownicy oraz Piotr Olszewski – kierowca karetki. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca był przenośny aparat EKG oraz odzież profesjonalna.

ISO i nie tylko
6 września br. Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej otrzymał certyfikat ISO 9001:2000. Tego dnia otwarto również nowy Zakład Rehabilitacji Leczniczej.
Nowo otwarty zakład wyposażono m.in. w komorę kriogeniczną. W czasie uroczystości Oddziałowi Kardiologicznemu nadano imię prof. Jacka Ryszarda Żochowskiego, a Oddziałowi Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Domowego Leczenia Tlenem – imię prof. Jana Dzieniszewskiego. Patronem nowej sali wykładowej został prof. Andrzej Śliwowski. Przewodniczącego Rady Społecznej ostrowskiego szpitala, prof. Jana Dzieniszewskiego odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zamachowiec w szpitalu
28 września br. policja otrzymała zgłoszenie o podłożeniu bomby w Szpitalu Bródnowskim.
W wyniku działań operacyjnych zatrzymano 28-letniego mężczyznę, który dzwonił z terenu szpitala, informując o podłożeniu bomby. Alarm na szczęście okazał się fałszywy i obyło się bez ewakuacji placówki. Telefon był zemstą za odmowę wydania zaświadczenia przez lekarza. Żartownisiowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności i obciążenie kosztami operacyjnymi akcji.

Kredyt dla Wyszkowa
12 września br. dyrekcja wyszkowskiego SPZZOZ podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytową.
Na podstawie umowy szpital otrzyma z budżetu państwa ponad 2,6 mln zł, które będą wypłacone w dwóch transzach. Środki mają być przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec pracowników wynikających głównie z „ustawy 203”. Otrzymany kredyt jest jednym z elementów postępowania restrukturyzacyjnego.

Karetki poświęcone
8 września br. w Szpitalu Powiatowym w Otwocku odbyło się uroczyste poświęcenia sześciu ambulansów.
Jednym z nich była karetka zakupiona ze środków pozyskanych w wyniku zbiórki przeprowadzonej w parafiach powiatu otwockiego. Poświęcenia pojazdów dokonał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Jubileusz w Ciechanowie
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie obchodził XX-lecie.
Mimo że początki ciechanowskiego szpitalnictwa sięgają początków XX wieku – to jubileusz obchodzony jest z racji rozpoczęcia działalności w nowej siedzibie przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Ciechanowski szpital należy do najnowocześniejszych placówek na Mazowszu.

Archiwum