4 grudnia 2005

Droga do jakości

W 2002 r. Szpital Kolejowy w Pruszkowie rozpoczął przygotowania do uzyskania akredytacji w Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Po próbnej wizycie akredytacyjnej, która wskazała właściwe kierunki, wszyscy ostro zabrali się do wdrażania standardów CMJ. W połowie 2004 r. byliśmy gotowi i w lipcu 2005 r. przebyliśmy pomyślnie sprawdzającą wizytę akredytacyjną komisji z CMJ. Uzyskanie tytułu „szpital akredytowany” sprawiło nam dużo satysfakcji, ale przede wszystkim zmieniło mentalność i podejście do pacjenta wszystkich pracowników. Stale też podnosimy poziom świadczonych usług. Niestety, władze NFZ nie doceniają jeszcze w należyty sposób działań projakościowych w ochronie zdrowia, a certyfikat nie wpłynął jak dotychczas na poprawę naszej sytuacji finansowej.
Siedziba Szpitala Kolejowego w Pruszkowie została utworzona przez połączenie szkoły przyzakładowej oraz budynku mieszkalnego. Głównym zadaniem kolejnych dyrektorów była adaptacja tych budynków do potrzeb szpitala. Występuje między nimi różnica poziomów, korytarze są zbyt wąskie, a pomieszczenia medyczne – zbyt niskie. Ze względów technicznych wielu niedociągnięć usunąć nie można. Od kilku lat jednak postępuje proces odnowy i modernizacji szpitala. Wyremontowano kardiologię, oddział wewnętrzny pierwszy, ostatnio – chirurgię z urologią, a także pomieszczenia: laboratorium, RTG, OIOM, sterylizacji oraz izby przyjęć.

Szpital życzliwy pacjentom i przyjazny środowisku
Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego wśród mieszkańców powiatu pruszkowskiego i powiatów sąsiednich. Cel ten staramy się osiągnąć, m.in. budując atmosferę życzliwości, empatii i współczucia dla pacjentów, uznajemy je bowiem za niezbędne czynniki skutecznej terapii. Psychosomatyczna teoria większości patologii, dokumentowana codziennie dziesiątkami przykładów i praktycznego stosowania efektu placebo, wskazuje na trafność tego przesłania i jego rolę w codziennej praktyce medycznej.
W działaniu pozamedycznym stosujemy priorytety ekologiczne. Wprowadziliśmy ekologiczny system ogrzewania szpitala w postaci pomp cieplnych oraz kolektorów słonecznych. Stosujemy ekologiczne sterylizatory ze spalaniem tlenku etylenu i utylizację odpadów medycznych.

Jesteśmy, aby pomagać
Każdy pracownik szpitala – od pracownika placowego, przez portierów, sprzątaczki, salowe, pielęgniarki, lekarzy, ordynatorów, po dyrektora – musi pamiętać, że każde działanie na rzecz pacjenta powinno być podporządkowane potrzebie niesienia pomocy. Oznacza to nie tylko leczenie na najwyższym poziomie i najlepszą pielęgnację, ale również pomoc w codziennych czynnościach i problemach, tak aby nikt z naszych podopiecznych nie czuł się pozostawiony samemu sobie. Ü

Krzysztof RYMUZA

Archiwum