19 grudnia 2005

Na Święta i Nowy Rok

Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw (…), rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się!
Chrystus wie, „co jest w człowieku”, On jeden!

J. P. II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, 34

W przededniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę, by w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej słowa Ojca Świętego Jana Pawła II były dla wszystkich pracowników służby zdrowia drogowskazem. Dziś, gdy niektórzy z nas tracą nadzieję na poprawę sytuacji w służbie zdrowia, przychodzi na myśl fakt, iż Dziecię Jezus, rodząc się w stajni, zmienia bieg historii. Wnosi w świat NADZIEJĘ, która zawieść nie może, i MIŁOŚĆ, pozwalającą zobaczyć w drugim bliźniego. Trzeba jednak z naszej strony odwagi przyjęcia łaski Jezusa Narodzonego.

Szczęść Boże na te radosne, pełne łaski Święta i Nowy Rok 2006.

ks. Andrzej OTYSZECKI
duszpasterz służby zdrowia w Archidiecezji Warszawskiej

W naszych sercach, myślach, wspomnieniach

Nasz autor, dr Piotr Edward GOŁĘBSKI, otrzymał od arcybiskupa Stanisława DZIWISZA, Metropolity Krakowskiego, wzruszający list, który
– ze względu na treści ważne również dla redakcji – pozwalamy sobie zacytować:

Dziękuję za list i przysłane mi egzemplarze miesięcznika „Puls” z artykułami poświęconymi Papieżowi Janowi Pawłowi II. Posyłam obrazek z modlitwą o rychłe wyniesienie Jego do chwały ołtarzy. Przesyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia Bożych łask, przede wszystkim zdrowia
i opieki Matki Przenajświętszej.


Czytelników informujemy, że specjalne wydanie „Pulsu”
(nr 5/2005), w którym przypomnieliśmy piękne i wielkie słowa Jana Pawła II oraz zamieściliśmy artykuły i wiersze lekarzy poświęcone Jego pamięci, przygotowaliśmy w maju br. Od pamiętnej soboty, 2 kwietnia 2005 r., słowa Papieża nabrały dla nas wszystkich szczególnego znaczenia…
md

Archiwum