5 grudnia 2005

Powiedzieli na Zjeździe

Wiceminister zdrowia Anna GRĘZIAK: Przed nami wszystkimi są bardzo trudne zadania, i dobrze, że kadencja władz OIL rozpoczyna się prawie w tym samym czasie, co kadencja parlamentu, a także zbiega się z rozpoczęciem prac nowego rządu. Podzielę się refleksją z przedwyborczego spotkania z Okręgową Radą Lekarską we wrześniu br. Zdawałam sobie sprawę, że idę na spotkanie z osobami doskonale znającymi zarówno potrzeby pacjentów, jak i środowiska lekarskiego. Ale także z tego, że są wyrazicielami ogromnych oczekiwań, których realizacji środowisko oczekuje od polityków. Wyszłam z tego spotkania podbudowana nadzieją na możliwość współpracy samorządu z władzami centralnymi.
Na tym Zjeździe czuję, że jestem wśród moich kolegów, u siebie. Fakt, że zostałam wiceministrem zdrowia, nie zmienia naszych wzajemnych odniesień. Będę słuchać, co moi koledzy mają do powiedzenia i w miarę swoich możliwości przekazywać to na forum ministerialnym. (…) Liczę na pomoc kolegów z samorządu. Nasze poprzednie doświadczenia dowiodły, że nie da się wprowadzać zmian w tej dziedzinie bez akceptacji środowiska.

Poseł Aleksander SOPLIŃSKI (PSL): W obecnej kadencji parlamentu mamy 27 posłów i senatorów lekarzy, w tym 4 przedstawicieli samorządu lekarskiego z Mazowsza. Znam oczekiwania środowiska lekarskiego w stosunku do nas – parlamentarzystów. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z moją macierzystą izbą lekarską, a także z Naczelną Radą Lekarską. Sytuację mamy bardzo trudną, ale jako lekarze musimy robić wszystko, aby problemy służby zdrowia stały się priorytetowe w parlamencie. W trakcie spotkania Sejmowej Komisji Zdrowia – na pytanie o kształcenie podyplomowe lekarzy minister Religa odpowiedział: Macie przecież samorząd, to on odpowiada za doskonalenie. Chciałbym, aby samorząd rzeczywiście decydował o profilu kształcenia specjalizacyjnego i liczbie specjalizujących się.
Dziękuję samorządowi za jego apolityczność i dbałość o całe środowisko.

Poseł Lucyna WIŚNIEWSKA (PiS):
Dziękuję za rekomendację OIL, jaką otrzymałam przed wyborami parlamentarnymi, i za głosy oddane na mnie przez kolegów lekarzy. Mam świadomość, jak wiele problemów w dziedzinie ochrony zdrowia czeka na rozwiązanie. Podobnie jak kolega Sopliński – deklaruję współpracę i liczę na podobne stanowisko samorządu, akademii medycznych, instytutów naukowych.

Archiwum