6 stycznia 2006

Chirurgia naczyniowa na Bielanach

W Szpitalu Bielańskim w Warszawie powstał nowoczesny, 18-łóżkowy Oddział Chirurgii Naczyniowej z własną salą zabiegową.

Ordynatorem jest prof. dr hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, który jednocześnie pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. chirurgii naczyniowej (na zdjęciu z min. Religą).
Na nowym oddziale będą wykonywane m.in. planowe zabiegi stentowania tętnic szyjnych, tętnic kończyn górnych i dolnych, angioplastyki oraz wewnątrznaczyniowe udrażnianie przetok tętniczo-żylnych. Będą również leczone powikłania jatrogenne. Uruchomienie oddziału pozwoli zwiększyć liczbę zabiegów oraz skrócić czas oczekiwania pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych.
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej powstał w Szpitalu Bielańskim w sierpniu 2002 r. Tak zaczęła funkcjonować Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. We wcześniejszym okresie w Szpitalu Bielańskim istniał Oddział Chirurgii Ogólnej, w którym jednak nie wykonywano żadnych zabiegów z zakresu chirurgii naczyń. Północna część Warszawy oraz okolice podmiejskie były pozbawione wysokospecjalistycznej opieki naczyniowej.
Szpital Bielański stale się rozwija. Poza nowo otwartym Oddziałem Chirurgii Naczyniowej mieści się tu nowoczesny Oddział Ratunkowy oraz 18 wysokospecjalistycznych oddziałów, z których połowa to placówki kliniczne – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Akademii Medycznej, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Instytutu Kardiologii.
W Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej znajdowało się dotychczas 60 łóżek. Pracowały również poradnie: chirurgii ogólnej, naczyniowej, diagnostyki naczyniowej i mikrokrążenia, dla chorych ze stomią oraz poradnia proktologiczna. Spośród 23 lekarzy Oddziału – 6 ma specjalizację z chirurgii naczyniowej, 12 z chirurgii ogólnej, a 5 jest w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej.
W ciągu roku na Oddziale leczy się 3260 pacjentów. Główne kierunki działania to chirurgiczne i endowaskularne leczenie zwężeń tętnic szyjnych, związane z prewencją udarów mózgu. W 2004 r. wykonano tu aż 146 takich zabiegów. Na oddziale leczono 72 pacjentów z tętniakami aorty (zarówno metodami chirurgii klasycznej, jak i metodami implantacji tzw. stentgraftów). Leczy się tu również choroby żył, m.in. najnowszymi metodami endoskopowymi (SEPS), co znaczy, że operacje – u pacjentów z czynnymi i niegojącymi się od wielu lat ranami żylnymi goleni – wykonuje się pod kontrolą monitorów telewizyjnych. Ü

eg, md

Archiwum