27 stycznia 2006

Sukces Roku 2005

Po raz piąty ogłoszono wyniki konkursu „Liderzy Medycyny”, organizowanego przez wydawnictwo „Termedia” i miesięcznik „Menedżer Zdrowia”.

Człowiekiem Roku został prof. Zbigniew Religa, obecnie minister zdrowia w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. W kategorii Lider Roku 2005 w Ochronie Zdrowia
– Zdrowie Publiczne główne nagrody otrzymali ex aequo: prof. Wojciech Rowiński, kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu Transplantologii AM w Warszawie, oraz Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu
u Noworodków
realizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy współpracy Instytutu-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano Fundacji Urszuli Jaworskiej z Warszawy.
W kategorii Lider Roku 2005 – Działalność Charytatywna jedną z dwóch głównych nagród otrzymała Fundacja POLSAT, a wyróżnienie – Fundacja Doroty Stalińskiej „Nadzieja” i Fundacja „Mam Marzenie”.
W kategorii Lider Roku 2005 – Media – Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-Społeczne zwycięzcą został Marek Nowicki z TVN 24, a wyróżnienia otrzymały: Elżbieta Cichocka z „Gazety Wyborczej” i Anna Dzikowska-Sukmanowska z Wiadomości TVP. Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni reprezentowali ośrodki pozawarszawskie.
Przypomnijmy, że dwóch współpracujących z „Pulsem” dziennikarzy otrzymało nagrody w tym konkursie. W 2003 r. był to Paweł Walewski z „Polityki”, a w 2004 r. – Marek Stankiewicz, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej”. Ü mkr

Archiwum