11 lutego 2006

I Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna
„Zachód-Wschód”,
organizowana przez Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie, przy współudziale Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Lekarzy,
odbędzie się w dn. 18-20 maja 2006 r.
w nowym Centrum Dydaktyczno-Kongresowym
w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61 A.

Udział w konferencji potwierdziły delegacje 16 krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej. Wykłady wygłosi kilkudziesięciu profesorów i wykładowców uczelni medycznych.
Lekarze dentyści i lekarze uczestniczący w konferencji otrzymają 22 punkty edukacyjne. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia można przesyłać pocztą, faksem lub e-mailem na adres: Dyrekcja Instytutu Stomatologii, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, paw. VIII, tel. (22) 502-17-97;
fax: (22) 502-21-33; e-mail: Janusz.piekarczyk@rektorat.amwaw.edu.pl
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych lekarzy dentystów, techników dentystycznych, higienistki stomatologiczne.
md

Archiwum