3 lutego 2006

Informacje

Uwaga, młodzi pneumonolodzy!

Oddział Warszawsko-Otwocki Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zaprasza młodych pneumonologów do udziału w III Konkursie im. prof. Janiny Misiewicz na najlepszą pracę oryginalną roku w kategoriach pracy klinicznej i doświadczalnej.
Do udziału w konkursie zaproszeni są lekarze i naukowcy pracujący na terenie Mazowsza, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać autorzy prac lub kierownicy jednostek, w których są oni zatrudnieni bądź prowadzą badania naukowe. Konkurs dotyczy prac opublikowanych w roku 2005. Należy je składać – w 6 egzemplarzach, dodając informację o autorze (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce pracy, adres korespondencyjny) oraz impact factor pisma,
w którym praca została opublikowana – na ręce sekretarza Komisji Konkursowej do 15 marca 2006 r. pod adresem: dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26, e-mail: immuno@igichp.edu.pl
Regulamin konkursu – na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego: http://www.ptchp.home.pl

TZ

Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc organizuje kolejną sesję Szkoły Pneumonologii na temat RAKA PŁUC – 18 lutego br. w Novotelu Airport (ul. 1 Sierpnia 1) w godz. 9.30-17.30.

Wstęp jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne Okręgowej Izby Lekarskiej. Szczegółowe informacje:
kierownik kursu – Tadeusz M. Zielonka, tel. 501-143-324, zielonka@amwaw.edu.pl, sekretarz – Jacek Jagodziński, tel. 604-957-483, jacjagod@mediclub.pl,
sekretariat Oddziału – 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 10, tel. (22) 822-30-71 (w. 106), fax: 822-12-24; oraz na stronie internetowej:
http://www.ptchp.home.pl

Archiwum