2 lutego 2006

Staże w Paryżu

Istnieje możliwość odbycia stażu klinicznego w Paryżu, wraz ze stypendium
przyznawanym przez Stowarzyszenie Le Pont Neuf (prezes – pani Jacques Chirac).

Propozycja ta dotyczy:


1. studentów V i VI roku medycyny lub młodych lekarzy do 2 lat po dyplomie (stypendium 6-tygodniowe, od połowy września do końca października 2006 r.);

2. lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację do 35. roku życia, z dyplomem lekarskim lub doktoratem – ich projekt medyczny zrealizowany w czasie stażu w Paryżu może być wykorzystany po powrocie do Polski w publicznej służbie zdrowia (staż od 4 do 6 miesięcy, od października 2006 r. do stycznia lub marca 2007 r.).

Stypendia zapewniają pokrycie kosztów zakwaterowania i utrzymania. Konieczna znajomość języka francuskiego. Wypełniony formularz trzeba przesłać do Francji do 15 marca 2006 r.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z profesor Janiną Niżnikowska-Marks
z Komisji Współpracy z Zagranicą OIL: 663-65-35 (po godz. 20.00).

Archiwum