22 marca 2006

Informacje

Sekcja Wideochirurgii
Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Oddział Gdański Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie,
Ośrodek Szkoleniowy w zakresie chirurgii małoinwazyjnej
pod patronatem
firmy Johnson & Johnson Poland w Wejherowie

zapraszają na
II konferencję naukową
„Zaawansowane operacje laparoskopowe”

pod tytułem
„Jak stworzyć i rozwijać
ośrodek laparoskopowy”

– która odbędzie się w dn. 20-21 kwietnia 2006 r.
w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

W trakcie konferencji przewidziane są transmisje
sześciu zabiegów laparoskopowych z sal operacyjnych
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Organizator konferencji:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy,
ul. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo,
tel. (58) 57-27-424, e-mail oddzial@chirurgia-wejherowo.pl

Rejestracja:

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 15 marca 2006 r.
na stronie internetowej:

http://www.chirurgia-wejherowo.pl

Podziękowania

Z całego serca pragnę podziękować dr. Andrzejowi
KOZIAKOWI i dr. Adamowi MARCHELUKOWI
z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala w Siedlcach za pomoc – dostarczenie owodni oraz pomoc podczas zabiegu urologicznego, który został przeprowadzony pod kierunkiem prof. Marka SOSONOWSKIEGO w Łodzi. Po zabiegu czuję się bardzo dobrze.
Gratuluję również opracowania wspaniałej nowej metody leczniczej.
Z wyrazami szacunku
Jacek Danowski

Pielgrzymka

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki OIL w Warszawie zaprasza lekarzy na 10-dniową pielgrzymkę do Hiszpanii i Portugalii, którą poprowadzi ks. prałat Tadeusz Sowa, proboszcz parafii św. Anny w Wilanowie. Pielgrzymka odbędzie się w terminie: 30.06.-9.07.br. Cena – 3790 zł – obejmuje: przelot samolotem do i z Madrytu, opłaty lotniskowe, zakw. w hotelach w pok. 2-3-os. z łaz., wyżywienie, klimatyzowany autokar w Hiszpanii i Portugalii, opiekę pilota, ubezpieczenie. Centralnym punktem religijnym jest pobyt w Fatimie i Msza św.
w Kaplicy Objawień. W programie również zwiedzanie zabytków.
Informacje i zgłoszenia: OIL w Warszawie,
tel. fax: (22) 822-36-86, e-mail: praca68@oil.org.pl
kk

III KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I UBEZPIECZENIA
W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ”
Warszawa, 20-21 kwietnia 2006 r.

Sesja I – Newralgiczne czynniki ryzyka w zakładach opieki zdrowotnej
Sesja II – Praktyka zarządzania ryzykiem – wybrane przykłady
Sesja III – Ubezpieczenie – zakres, ochrona, cena
Sesja IV – Szkoda wyrządzana pacjentowi – aspekty prawne i psychologiczne

Informacje: Abacus Biuro Promocji Medycznej sp. z o.o.
Tel.: (22) 668-71-85; fax: 668-71-89;
abacus@abacus.edu.pl

http://www.abacus.edu.pl

Towarzystwo Lekarskie Warszawskie zaprasza do nowego Domu i Klubu Lekarza w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 54;
tel.: 822-23-42, 823-96-82, 823-96-83.
Klub jest czynny codziennie w godz. 12.00-22.00.

Archiwum