12 kwietnia 2006

HCV można pokonać

– pod takim hasłem rozpoczął się cykl szkoleń dla pracowników medycznych województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego i wielkopolskiego, przygotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, poświęcony profilaktyce i zwalczaniu wirusowego zapalenia wątroby wywołanego wirusem typu C.

Szkolenia obejmują kierownictwo i personel publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także lekarzy prowadzących indywidualne praktyki o charakterze zabiegowym, przy czym kadry kierownicze placówek zostaną zobowiązane do przeszkolenia swoich zespołów. Koordynator programu Elżbieta Narolska-Wierczewska szacuje, że szkolenia obejmą: 5 wojewódzkich i 118 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, 323 szpitale, ok. 5 tys. placówek lecznictwa otwartego i ponad 120 tys. pracowników medycznych.
Epidemia zakażeń HCV stała się już problemem zdrowia publicznego. WHO szacuje, że zakażeni tym wirusem stanowią 3 proc. populacji światowej. Według Polskiej Grupy Ekspertów HCV, w naszym kraju szacunkowa liczba zakażonych wynosi 750 tys. Rejestrację zachorowań na wzw C rozpoczęto u nas w 1997 r. – rocznie notuje się od 800 do 3 tys. zakażeń z klinicznymi objawami infekcji. Jednym z problemów walki z HCV jest fakt, że 95 proc. zakażonych nie jest świadomych swojej choroby.
W woj. mazowieckim w latach 2000–2004 zarejestrowano 2989 przypadków zakażenia HCV, zgłoszono 1240 zachorowań. Z danych wynika, że
w 2004 r. 16 osób zmarło z powodu wzw C, ale jest to liczba niedokładna ze względu na trudność ustalenia przyczyn zgonu.
Ze względu na: stałą możliwość ekspozycji na krew, narastającą liczbę pacjentów zakażonych HCV oraz brak środków zapobiegających tym zakażeniom – wzw C stało się dominującym problemem zdrowotnym personelu medycznego w zakresie chorób zakaźnych. Ü
mkr

Archiwum