20 kwietnia 2006

Jubileusz w Wietrznym Mieście

Windy City to przydomek Chicago – największego skupiska Polonii na świecie, miasta, w którym mieszka ponad milion Polaków. Podkreśleniem roli chicagowskiej Polonii było rozpoczęcie pierwszej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w USA od spotkania z rodakami w Chicago w czasie jubileuszu 60-lecia Związku Lekarzy Polskich w dn. 9-12 lutego br.

ZLP, założony w 1946 r. przez dr. Bolesława Ziętaka i kierowany od 1951 r. przez dr. Aleksandra Rytla, odegrał ogromną rolę w ułatwianiu startu lekarzom polskiego pochodzenia w zawodzie i uzyskał wysoką pozycję na amerykańskim rynku. Kolejni prezesi ZLP – Władysław Cebulski, Barbara Roniker, Józef Mazurek, Marek Gawrysz, Anna Szpindor – rozszerzali działalność integracyjną, edukacyjną i charytatywną związku. Obecnie skupia on 500 osób i należy do najaktywniejszych organizacji Polonii medycznej.
Jubileusz rozpoczęło przyjęcie w rezydencji dr. Bronisława Orawca, obecnego prezesa ZLP, wielkiego społecznika i Sportowca Polonusa Roku 2005 wybranego w konkursie chicagowskich mediów.
Program naukowy pierwszego dnia, przygotowany przez prof. Ewę Radwańską i dr Annę Szpindor, poświęcono kształceniu podyplomowemu (CME), wieczór zaś był okazją do spotkania z prezydentem Lechem Kaczyńskim na przyjęciu w House of the White Eagle.
W drugim dniu sesję plenarną poświęcono historii ZLP, przyszłości i wyzwaniom dla Polonii medycznej oraz roli NIL w integracji środowiska. Dr Zbigniew Kostecki, prezes ZLP w Niemczech, przedstawił sytuację dotyczącą protestu lekarzy niemieckich, a dr Marek Rudnicki wskazał na nowe oczekiwania wobec organizacji polonijnych w XXI wieku. Wykłady gości z Polski – prof. Ryszarda Poręby, doradcy ministra zdrowia, dyrektor Lidii Kwiecińskiej-Bożek, wiceprezesa Oddziału Śląskiego STOMOZ, oraz autora tekstu były przyczynkiem interesującej dyskusji dotyczącej relacji między Polonią medyczną a krajem, przyszłości Federacji Organizacji Polonii Medycznej – i zapewne będą przedmiotem najbliższego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie.

Obie sesje odbywały się w gościnnych salach Muzeum Polskiego w Ameryce, tworzących niepowtarzalny klimat jubileuszu. Goście uroczystości otrzymali pamiątkowe medale 60-lecia oraz pamiątkowe wydanie opisujące historię ZLP.
W czasie jubileuszu doszło również do historycznego spotkania nowego prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszka Spuli z prezesem Polonii niemieckiej dr. Zbigniewem Kosteckim. Dużym wydarzeniem był także 56. bal charytatywny ZLP, zorganizowany w historycznym hotelu Drake. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób, m.in. konsul generalny Jarosław Łasiński oraz przedstawiciele lokalnych władz medycznych i polonijnych. Wystąpił zespół Czerwone Gitary.
Uroczyste zakończenie obchodów 60-lecia miało miejsce w czasie uroczystej mszy w kościele Świętej Trójcy, w którym złożone są relikwie św. Joanny Beretty Molli, lekarki, patronki służby zdrowia. Mszę w intencji Polonii medycznej celebrowali ks. biskup Tomasz Paprocki i ks. biskup Tadeusz Jakubowski.
Chicagowski jubileusz był wielkim sukcesem organizacyjnym, naukowym i integracyjnym. ZLP w Chicago jest znakomitym ambasadorem polskości w Ameryce. Ü

Krzysztof MAKUCH

Archiwum