27 kwietnia 2006

Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja

Zamieszczamy podsumowanie tekstu „Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w ramach prewencji rentowej w ubezpieczeniu społecznym”, który – w częściach – publikowaliśmy w trzech ostatnich numerach „Pulsu”.

W celu stworzenia spójnego systemu ubezpieczenia ryzyka choroby i jej następstw, uwzględniającego realia społeczno-ekonomiczne i wiedzę medyczną, wydaje się konieczne podjęcie następujących działań:
– połączenie ubezpieczeń zdrowotnych i chorobowych w ubezpieczenie ryzyka choroby zarządzane przez „kasę chorych”;
– stworzenie systemu kompleksowej rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) w ramach Narodowego Programu Rehabilitacji;
– wprowadzenie umiejętności szczególnej – specjalizacji z zakresu orzecznictwa lekarskiego. Ü

Archiwum