2 maja 2006

Cudo na Polu Mokotowskim

Tym cudem jest Centrum Dydaktyczne Akademii Medycznej w Warszawie otwarte 6 kwietnia br. przez rektora prof. Leszka Pączka.

W uroczystości wzięli udział i zabrali głos liczni honorowi goście, m.in. minister zdrowia prof. Zbigniew Religa, Prymas Polski kardynał Józef Glemp, dziekan Korpusu Dyplomatycznego arcybiskup Józef Kowalczyk.
Możliwości techniczne i audiowizualne zostały zaprezentowane m.in. w czasie inauguracyjnego wykładu prof. Janusza Piekarczyka „Wczoraj i dzisiaj Akademii”.
RM

Fragmenty wystąpienia prof. Leszka PĄCZKA:

Hasłem i mottem naszej Auli jest otwarta księga, która symbolizuje otwartą wiedzę. Jest też pióro, którym mamy tę księgę zapisać. Pierwszy wers jest już napisany – to słowa: VERITATIS SPLENDOR. Blask prawdy. (…)
Nasze Centrum Dydaktyczno-Kongresowe już w najbliższym czasie będzie tętniło życiem. Pierwszy duży kongres odbędzie się za 5 tygodni, będą to Akademickie Dni Kardiologiczne. Równolegle będzie odbywać się kongres Studenckiego Towarzystwa Naukowego, organizowany przez studentów naszej uczelni. Tydzień później będziemy gościć uczestników kongresu stomatologicznego dla lekarzy i studentów. 20 maja odbędzie się sesja pt.: „Czy etyki lekarskiej można nauczyć?”. Również w maju zaplanowana jest ogólnopolska konferencja zdrowia publicznego, pod patronatem ministra zdrowia prof. Zbigniewa Religi, poświęcona problemom ubezpieczeń zdrowotnych. W ostatni poniedziałek maja, na zakończenie roku akademickiego 2005/2006,
w czasie sesji „Science in Warsaw Medical University” odbędzie się wykład prof. Louisa Ignarro, laureata Nagrody Nobla w medycynie, przyznanej za odkrycie mechanizmu działania tlenku azotu. (…)
Łacińska sentencja powiada: „Vivat, crescat, florestat”
– Niech żyje, niech się rozwija, niechaj kwitnie. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Centrum, serdecznie dziękuję. Od dziś Centrum Dydaktyczne AM służy nam wszystkim.

Archiwum