11 maja 2006

Nagrody dla polskiej medycyny

Po raz czwarty został rozstrzygnięty konkurs Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny, powołanej przez Polpharmę. Tym razem tematem były: neurobiologia, neurologia i psychiatria.

Zgłoszono 44 projekty badawcze. Zarząd Fundacji zatwierdził do realizacji 5 prac, które uzyskały najwyższe oceny recenzentów i rekomendację Rady Naukowej. Wyłonione projekty dotyczą badań podstawowych, które będą wykonywane w polskich ośrodkach naukowo-badawczych. Prace dotyczą m.in. depresji, stwardnienia rozsianego i choroby Alzheimera.
W ciągu 4 lat działalności Fundacja zdobyła prestiż i uznanie w akademickim środowisku naukowym, a także skupionym w instytucjach badawczo-rozwojowych – powiedział prezes Zarządu Fundacji Wojciech Kuźmierkiewicz podczas uroczystości wręczania grantów laureatom. – Traktowana jest jako partner polskich uczonych, co stanowi dla nas powód do dumy. Jesteśmy też pierwszym pozarządowym – i trzecim co do wielkości kwot przekazywanych na badania – donatorem nauki polskiej.
W ciągu 4 lat trwania konkursu granty naukowe zostały przyznane 36 zespołom badawczym. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z budżetu ZF Polpharma SA. Firma przekazała na ten cel 10 mln zł.
Tegorocznymi laureatami zostali: prof. dr hab. Maria Bryszewska z Katedry Biofizyki Ogólnej Instytutu Biofizyki UŁ za pracę: Dendrymery jako potencjalne leki w chorobach prionowych i chorobie Alzheimera; dr hab. med. Andrzej Głąbiński z Katedry Neurologii Zakładu Neurologii Doświadczalnej i Klinicznej UM w Łodzi za pracę: Wpływ wybranych metod leczenia na właściwości chemotaktyczne subpopulacji leukocytów chorych na stwardnienie rozsiane; prof. dr hab. Irena Nalepa z Zakładu Biochemii Pracowni Sygnału Wewnątrzkomórkowego Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za pracę: Udział receptorów alfa-1-adrenergicznych w zjawisku hamowania sensytyzacji kokainowej przez tiagabinę; prof. dr hab. Andrzej Pilc z Zakładu Neurobiologii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za pracę: Badanie przeciwdepresyjnych właściwości ligandów trzeciej rodziny receptorów związanych z białkami G (GPCR) oraz ich roli w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych; prof. dr hab. Krzysztof Selmaj z Katedry i Kliniki Neurologii UM w Łodzi za projekt: Identyfikacja genów odpowiedzialnych za procesy patologiczne w rozwoju zmian demielinizacyjnych w stwardnieniu rozsianym.
Tematem konkursu w następnym roku będzie: Biotechnologia dla zdrowia. Ü

mkr

Archiwum