3 maja 2006

Z Sądu Najwyższego – NFZ powinien zwrócić pieniądze za wypłatę „203”

30 marca br. Sąd Najwyższy orzekł, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mogą dochodzić od Narodowego Funduszu Zdrowia roszczeń z tytułu wypłaty podwyżek wynagrodzenia dla pracowników na mocy tzw. ustawy 203 w sytuacji, gdy mimo prawidłowego gospodarowania środkami uzyskanymi na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych – nie mogły same pokryć, w części lub w całości, poniesionych kosztów związanych z tą regulacją prawną.
SN uznał, że gwarantujący podwyżki pracownikom SP ZOZ-ów art. 4a tzw. ustawy 203 (o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw) „stanowi podstawę prawną roszczeń SP ZOZ-u wobec NFZ, jeżeli zakład, mimo prawidłowego gospodarowania środkami uzyskanymi na podstawie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych, nie mógł tych kosztów pokryć w całości lub w części”.
Uchwała Sądu Najwyższego, podjęta w składzie 7 sędziów, jest wiążąca dla sprawy, której dotyczyło zadane SN pytanie prawne. Inne sądy mogą, choć nie muszą brać jej pod uwagę. Pytanie prawne dotyczyło sprawy wytoczonej NFZ przez szpital z Gdańska. Ü

AK

Archiwum