11 czerwca 2006

Stomatologia – Dla punktów i zdrowych zębów

W stołecznym Pałacu Kultury i Nauki odbyły się VII Międzynarodowe Targi Stomatologiczne DENTEXPO 2006

W czasie tegorocznego zjazdu zainteresowani lekarze dentyści, poza odwiedzeniem ekspozycji, mogli zdobyć 30 punktów edukacyjnych. Jednak według zastępcy sekretarza ORL w Warszawie Janusza Bugaja, łączenie targów jako miejsca, w którym każdy wystawca chwali własny produkt, z rolą edukacyjno-rozwojową nie jest najlepszym rozwiązaniem. – Targi nie są miejscem, gdzie przekazuje się wiedzę, tylko zawiera kontrakty handlowe – powiedział.
Przypomnijmy, że lekarze dentyści zobowiązani są do zdobywania punktów od czasu, kiedy ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadziła obowiązek ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. W ciągu 48 miesięcy, czyli w tzw. okresie rozliczeniowym, lekarz dentysta powinien uzyskać co najmniej 200 punktów edukacyjnych. W trakcie tegorocznych targów zdobywano je, biorąc udział w kursach specjalistycznych.
Lekarzom dentystom nie jest łatwo wyrwać się z gabinetu. Dlatego tak chętnie uczestniczą w różnego rodzaju targach i wystawach. To, co ich fascynuje na targach, to nowe produkty i technologie prezentowane przez wystawców. – Ale dla zdobywania punktów edukacyjnych przez lekarzy dentystów lepszym miejscem są kongresy specjalistyczne i zjazdy naukowe. Właśnie przy takich okazjach koledzy mogą pogłębiać wiedzę i zdobywać potrzebne punkty – podkreślił J. Bugaj.
Specjalne przesłanie do uczestników DENTEXPO 2006 skierował minister zdrowia Zbigniew Religa, który powiedział m.in.: „Truizmem byłoby podkreślanie roli, jaką przywiązujemy do rozwoju polskiej stomatologii. Do unowocześniania gabinetów i doskonalenia wiedzy oraz umiejętności lekarzy stomatologów”. W jego opinii, targi doskonale wpisują się w strategię rządu pragnącego podnosić poziom i dostępność opieki medycznej – także w zakresie stomatologii. Minister podkreślił, że ogromną zasługą samorządów polskich gmin jest odbudowywanie sieci gabinetów szkolnych. – To nie tylko doskonała inwestycja zdrowotna, ale także – dla wystawców DENTEXPO – tworzący się segment rynku – dodał Z. Religa.

Gut

Archiwum