24 września 2006

Jakość w Ochronie Zdrowia – Mazowieckie Forum Dyskusyjne

Konferencje pod tym hasłem od 5 lat organizuje szpital w Makowie Mazowieckim. W tym roku forum odbyło się w dn. 8-9 czerwca w Kaszewcu, w po wiecie makowskim. Współorganizatorem czerwcowych spotkań jest Towarzystwo Promocji Jakości, inicjatorem zaś – Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor szpitala w Makowie, który na sympozja te zaprasza m.in. warszawskie uczelnie kształcące prawników. W tym roku referaty zaprezentowali wykładowcy Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego. Rektor Teresa Gardocka mówiła o eutanazji w kontekście rozwiązań prawnych, prowadzących do jej legalizacji w niektórych krajach europejskich. Przestrzegała przed zbyt pochopnym „uchyleniem drzwi”. Prof. Jacek Sobczak zwrócił uwagę na pozamedyczne problemy pacjentów. Przypominał też o godności chorych i ich prawach. Wbrew pozorom wątki etyczne mają wiele wspólnego z jakością udzielania świadczeń zdrowotnych.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona problematyce zdarzeń niepożądanych (ZN). Od kilku lat w szpitalu w Makowie tworzy się mechanizmy monitorowania tych zdarzeń – są raportowane, analizowane, wdraża się również działania naprawcze i profilaktyczne. Prezentacja prof. Krzysztofa Bieleckiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie dotyczyła zdarzeń niepożądanych w chirurgii. „Mylimy się wszyscy”, „błąd trzeba wykryć i szybko naprawić”, „system ma nie karać, ale uczyć” – to tylko niektóre
z haseł tego wykładu. Profesor mówił o cechach, jakie powinny charakteryzować chirurga, a także o istocie pracy zespołowej. Prof. Ireneusz Kozicki, z tej samej kliniki, przedstawił problematykę ZN w cholecystectomiach laparoskopowych. Mgr Grażyna Wójcik z warszawskiej Akademii Medycznej odniosła się do zjawiska ZN w praktyce pielęgniarskiej.
Wykład dr. Pawła Grzesiowskiego z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego poświęcony był racjonalnej profilaktyce i terapii antybiotykowej. Dr Dariusz Hajdukiewicz omówił problematykę dotyczącą zgody pacjenta na naruszenie jego integralności cielesnej. Przedstawił m.in. różnice w podejściu do tego problemu między lekarzami a oceniającymi ich działania prawnikami.
Inne wątki podjęte w referatach to zjawisko korupcji i odpowiedzialność karna z tego tytułu, certyfikacja i akredytacja w Polsce, komunikacja w szpitalach. Przedstawiono także projekt – przygotowany przez reprezentantów Mazurskiego Centrum Zdrowia z Ełku: mgr. Tadeusza Gadomskiego i dr. Ryszarda Skarżyńskiego – mający na celu zahamowanie zjawiska szerzenia się oporności drobnoustrojów na antybiotyki / chemioterapeutyki poprzez kreowanie lokalnej szpitalnej polityki antybiotykowej.
Tegoroczne sympozjum zgromadziło gości z Mazowsza, ale także z Wielkopolski, Małopolski, Podlasia, Mazur i in. Edycja kolejnego tomu z materiałami pokonferencyjnymi pozwoli utrwalić w pamięci treść wystąpień. Należy podkreślić, że inicjatywa kreowania jakości wśród potencjalnych konkurentów i uczenia się poprzez wymianę doświadczeń z rówieśnikami zawodowymi rozwija się z roku na rok.

md

Certyfikaty jakości dla makowskiego szpitala
W czasie V Sympozjum „Jakość w Ochronie Zdrowia – Mazowieckie Forum Dyskusyjne przedstawicielom makowskiej lecznicy uroczyście wręczono certyfikat zgodności z normami ISO 9001:2000, 14001:2005 i PN 180001 oraz certyfikat IQNet dla wdrożonego w makowskim szpitalu zintegrowanego systemu zarządzania. Certyfikaty wręczył przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, wiceprezydent Stanisław Walenta. Przyjmując je, dyr. Dariusz Hajdukiewicz podziękował pracownikom za ich starania. Poprzedni certyfikat szpital otrzymał od duńskiej firmy DNV w 2003 r. Poza świadectwami jakości ISO szpital dwukrotnie uzyskał akredytację krakowskiego Centrum Monitorowania Jakości (w 2001 i 2004 r.) Otrzymał tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” i srebrną kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Był laureatem Mazowieckiej Nagrody Jakości (2003 r.) i zdobył wyróżnienie w konkursie Polskiej Nagrody Jakości (2004 r.). Uzyskał także liczne certyfikaty jakości i wiarygodności badań w zakresie mikrobiologii (OPTY, EARSS) i analityki medycznej.

Na zdjęciu (od lewej): przedstawiciel Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA, wiceprezydent Stanisław Walenta; dyrektor SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim Dariusz Hajdukiewicz; pełnomocnik ds. zarządzania jakością i środowiskiem Urszula Grochowska;
z-ca pełnomocnika ds. BHP Grażyna Bednarczyk

Archiwum