24 września 2006

PROGRAM POSIEDZEŃ KLINICZNYCH W INSTYTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” do końca 2006 r.

3.10.2006
Definiowanie i monitorowanie występowania nadwagi i otyłości w populacji wieku rozwojowego – problem zdrowia publicznego

Referent: lek. Zbigniew Kułaga
Organizator: Zakład Zdrowia Publicznego

17.10.2006
Analiza przyczyn ślepoty u dzieci w Polsce
Referent: lek. Małgorzata Seroczyńska
Organizator: Klinika Okulistyki

7.11.2006
Zespół metaboliczny u dzieci – definicje, obraz kliniczny, towarzyszące zaburzenia (np. stłuszczenia wątroby), skutki odległe
Referenci: doc. dr hab. n. med. Piotr Socha,
doc. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
Organizatorzy: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii, Klinika Nefrologii,Transplantacji Nerek i Nadciś-nienia Tętniczego

21.11.2006
Ciągłe pozaustrojowe natlenianie metodą ECMO w leczeniu niewydolności oddechowej i mechanicznym wspomaganiu krążenia u dzieci
Referent: dr n. med. Ireneusz Haponiuk
Organizator: Klinika Kardiochirurgii

5.12.2006

Nefropatie wieku rozwojowego: steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy
Referent: prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda
Organizator: Klinika Nefrologii,Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego

19.12.2006
Wstępne rezultaty badania wieloośrodkowego nad programowaniem żywieniowym CHOPIN
Referent: dr n. med. Dariusz Gruszfeld
Organizator: Klinika Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Posiedzenia odbywają się
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 13.30,
w sali wykładowej nr 119, bl. F, I piętro,
w głównym budynku Instytutu.

Dojazd autobusami nr 125, 525, 147, 359.

Dodatkowe informacje
w Dziale Organizacji Nauki i Szkoleń IPCZD, pok. 106,
tel. (22) 815-11-32.

Archiwum