6 września 2006

Z Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy 6 lipca br. podjął uchwałę stanowiącą, że termin do złożenia wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, określony w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 76, poz. 684), rozpoczyna bieg od dnia, w którym wierzyciel został zawiadomiony o zawarciu ugody (sygn. akt III CZP 43/06). AK

Archiwum