22 września 2006

Zasłużony dla anestezjologii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii nadało godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Kazimierzowi NOSZCZYKOWI za jego wybitne zasługi dla rozwoju anestezjologii.
Wręczenie dyplomu miało miejsce 23 czerwca 2006 r. w Łodzi podczas ogólnopolskiej konferencji „Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii, w medycynie stanów nagłych i w medycynie katastrof”.
– Przyznanie mi członkostwa honorowego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii traktuję jako bardzo wielkie wyróżnienie. Jestem wdzięczny za ten zaszczyt, który przypadł jak dotąd zaledwie kilku chirurgom – powiedział prof. Noszczyk.
Minister zdrowia Zbigniew Religa na ręce przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, prof. Wojciecha Gaszyńskiego, przesłał serdeczne gratulacje dla prof. Wojciecha Noszczyka – „wybitnego specjalisty w dziedzinie chorób naczyniowych, jednego z pionierów nowoczesnej chirurgii naczyniowej w naszym kraju”. Ü

Archiwum