21 października 2006

Krajowe oferty pracy na dzień 6 września 2006 r.

Andrzej Morliński,
przewodniczący Komisji
ds. Pośrednictwa Pracy

Biuro Pośrednictwa Pracy: tel. 822 18 84, wew. 4; tel./fax: 822 36 86; e-mail: praca68@oil.org.pl

Archiwum