21 grudnia 2006

Najlepsi wykładowcy nagrodzeni

W październiku 2006 r. minister zdrowia, Zbigniew Religa nagrodził 29 wybitnych wykładowców medycyny z 11 akademii medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Minister wręczył nagrodzonym dyplomy podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia.
Wśród nagrodzonych znaleźli się wybitni naukowcy z Akademii Medycznej w Warszawie – prof. dr hab. Janusz Piekarczyk, prof. dr hab. Wojciech Noszczyk oraz prof. dr hab. Wojciech Rowiński, a także z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – prof. dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. dr hab. Eugeniusz Butruk i prof. dr hab. Krzysztof Bielecki Minister Religa przekazał nagrodzonym słowa uznania oraz podziękował za ich pracę na rzecz kształcenia przyszłej kadry medycznej. „To wy decydujecie jaki jest poziom i jakość polskiej medycyny. To wy decydujecie o jakości lekarzy, którzy opuszczają uczelnie i potem służą chorym” – powiedział minister. Stwierdził, że właśnie dzięki pracy takich nauczycieli polska medycyna jest bardzo wysoko oceniana w krajach całej Europy.
W imieniu nagrodzonych wykładowców ministrowi podziękował rektor Akademii Medycznej w Białymstoku prof. Jan Górski. „Nagroda ministra należy do najbardziej prestiżowych w kraju. Jest to zobowiązanie do jeszcze większej pracy, aby skutecznie wykorzystywać istniejące możliwości, a tam gdzie się da, tworzyć nowe możliwości” – powiedział prof. Górski.
Nagroda ministra zdrowia przyznawana jest, osobom wskazanym przez CMKP, za wybitne osiągnięcia naukowe, zaangażowanie i wyjątkowy wkład pracy na rzecz rozwoju uczelni w sferze nauki, dydaktyki oraz działalności organizacyjnej oraz za wprowadzenie szeregu zmian w procesie kształcenia, a także za całokształt działalności. Ü
AK

Archiwum