6 grudnia 2006

Rodzina przeciw AIDS

W Polsce żyje prawdopodobnie ok. 30 tys. osób zakażonych wirusem HIV. Tylko 10 tys. przypadków zostało oficjalnie potwierdzonych, pozostałe 20 tys. to osoby nieświadome tego, że są nosicielami wirusa – mówi dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska.
Krajowe Centrum ds. AIDS ocenia, że w ostatnich latach w naszym kraju systematycznie wzrasta liczba zakażeń HIV drogą płciową. Jednocześnie obniża się wiek inicjacji seksualnej: wśród uczniów w wieku 15-19 lat ma ją za sobą co czwarta dziewczyna i ponad jedna trzecia chłopców.
Zdaniem dr Wiktorii Wróblewskiej z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, ponad jedna czwarta młodych Polaków w wieku 14-18 lat w ogóle nie rozmawiała z rodzicami o dojrzewaniu płciowym. Spośród tych, którzy takie rozmowy z rodzicami prowadzili, tylko 15 proc. rozmawiało o seksualności w sposób otwarty i dogłębny.
Centrum ds. AIDS prowadzi kampanię medialną „Rodzina razem przeciw AIDS”. Potrwa ona do 15 grudnia. Patronat nad kampanią objęli ministrowie: zdrowia, edukacji narodowej oraz główny inspektor sanitarny. Ma ona na celu promowanie wartości rodzinnych w kontekście zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii. Jej autorzy chcą również przygotować rodziców do edukacji dzieci w zakresie ochrony przed HIV i AIDS.
– W czasie kampanii przedstawiany jest model rodziny, w którym związek dwojga ludzi oparty jest na wzajemnej miłości, wierności i zaufaniu, nie ma w nim miejsca na zachowania ryzykowne, a najważniejsze jest dobro drugiego człowieka – mówi Anna Marzec-Bogusławska. Ü
Gut

Archiwum