20 grudnia 2006

Szpitale do likwidacji?

Miesięcznik „Menedżer Zdrowia” (nr 7/ 2006, październik)
opublikował subiektywną listę 100 szpitali, które są najbardziej zagrożone likwidacją.

Na liście znalazło się kilka szpitali województwa mazowieckiego:

  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Warszawie (część szpitalna, zdaniem „Menedżera”, „łóżka w pogotowiu to nie szpital”);

 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Warszawie;
 • Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie;
 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. św. Łazarza w Warszawie;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie;
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego w Warszawie;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n.Pilicą;
 • Szpital Ginekologiczno-Położniczy „Inflancka” SP ZOZ w Warszawie.

Publikacja spotkała się z gwałtow-nymi protestami, przede wszystkim zainteresowanych – szefów placówek, ale także urzędników Ministerstwa Zdrowia, Kancelarii Prezydenta RP oraz przedstawicieli mediów.
„Lista została sporządzona na podstawie danych Centrum Systemów Informacyjnych, ale wiedzę o szpitalach zaczerpnęliśmy w toku konsultacji z ekspertami z zakresu
zarządzania i szpitalnictwa”
– czytamy w kolejnym numerze „Menedżera Zdrowia” uzasadnienie wyboru szpitali. Ü

mkr

Archiwum