5 grudnia 2006

Zdrowie w portalu

Ruszył portal tematyczny poświęcony ochronie zdrowia publicznego (http://health.europa.eu).

Portal ma być źródłem informacji zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalnych użytkowników: pracowników służby zdrowia oraz decydentów. Portal dostępny jest we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.
Przedstawione zagadnienia podzielono na bloki tematyczne: moje zdrowie, mój styl życia, moje środowisko, problemy zdrowotne, opieka oraz zdrowie w Unii Europejskiej.
W bloku „zdrowie”, poświęconym zdrowiu psychicznemu, HIV/AIDS, grypie i innym chorobom zakaźnym, omówiono również sposoby leczenia i zapobiegania chorobom nowotworowym, chorobom serca i innym chorobom niezakaźnym.
Szczególną uwagę poświęcono HIV/AIDS jako istotnej kwestii zdrowia publicznego. Podano informacje o zapobieganiu zakażeniom, przenoszeniu choroby, leczeniu, opiece, prawach pacjentów i badaniach naukowych. Opisano główne cele unijnej strategii zdrowia psychicznego – działania profilaktyczne, opiekę i leczenie, walkę z ostracyzmem i dyskryminacją osób z chorobami psychicznymi, szerzenie wiedzy. Wiele miejsca poświęcono również zagadnieniom dotyczącym raka, włącznie z kwestiami podstawowej i wtórnej profilaktyki, oraz czynnikom determinującym, takim jak: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, sposób odżywiania i aktywność fizyczna. Ü
Gut

Archiwum