10 stycznia 2007

W Szpitalu Wolskim

W październiku ub.r. w Szpitalu Wolskim nastąpiło uroczyste otwarcie nowej apteki szpitalnej. Pomieszczenia apteczne spełniają wymogi określone w Prawie farmaceutycznym. Zastosowane rozwiązania zapewniają prawidłową organizację pracy, dostosowaną do wymagań apteki szpitalnej.
Eg

W listopadzie ub.r. w Szpitalu Wolskim otwarto Ośrodek Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej. Ośrodek będzie pracował na rzecz kilku oddziałów szpitalnych: kardiologicznego, neurologicznego i chirurgii naczyniowej. Został wyposażony w najnowocześniejszy angiograf, umożliwiający wykonywanie wewnątrznaczyniowych zabiegów diagnostycznych i leczniczych w tętnicach wieńcowych i obwodowych. Będą tu leczeni m.in. pacjenci z chorobą wieńcową, zawałem serca, niedokrwieniem kończyn, tętniakami, nadciśnieniem tętniczym, niedokrwieniem jelit i zwężeniem tętnic szyjnych.
Koszt zakupu aparatu oraz przystosowania pomieszczeń wyniósł 2,7 mln zł. Inwestycję sfinansował Urząd m.st. Warszawy. Rada Warszawy wydała decyzję o przyznaniu środków 27 czerwca, a prace ukończono już 10 listopada 2006 r.
mkr

Archiwum